Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (EACI)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (European Agency for Competitiveness and Innovation) djeluje na područjima energetike, transporta, okoliša, konkurentnosti i inovacija, te upravlja provedbom sljedećih programa: Inteligentna energija, Marko Polo, Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network), Eko inovacije i IpeuropAware.

Web stranica: ec.europa.eu/eaci