Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 18.12.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!


1. Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu KK.08.2.1.11 Otvoreni poziv

Cilj Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. 

Prihvatljivi prijavitelji:
– pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

Prihvatljive aktivnosti prema vrstama potpore:
Regionalne potpore:
- ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
– ulaganje u nematerijalnu  imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
De minimis potpore:
– ulaganje u materijalnu imovinu
– ulaganje u nematerijalnu imovinu
– vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
– ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
– ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
– priprema prijave
– provedba nabave za potrebe projekta
– revizija projekta
– informiranje i vidljivost
– upravljanje projektom
– promicanje horizontalnih načela

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 11.900.000,00 HRK
Regionalne potpore – 5.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 6.900.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 500.000,00 HRK
De minimis potpore – 30.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 3.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


 2. Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji KK.08.2.1.10. Otvoreni poziv

Cilj Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji:
– pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

Prihvatljive aktivnosti prema vrstama potpore:
Regionalne potpore:
- ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
– ulaganje u nematerijalnu  imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
De minimis potpore:
– ulaganje u materijalnu imovinu
– ulaganje u nematerijalnu imovinu
– vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
– ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
– ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
– priprema prijave
– provedba nabave za potrebe projekta
– revizija projekta
– informiranje i vidljivost
– upravljanje projektom
– promicanje horizontalnih načela

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 21.250.000,00 HRK
Regionalne potpore – 12.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 9.250.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 500.000,00 HRK
De minimis potpore – 30.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 3.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


3. Razvoj poduzetništva u gradu Kninu KK.08.2.1.14. Otvoreni poziv

Cilj Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji:
– pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

Prihvatljive aktivnosti prema vrstama potpore:
Regionalne potpore:
- ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
– ulaganje u nematerijalnu  imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
De minimis potpore:
– ulaganje u materijalnu imovinu
– ulaganje u nematerijalnu imovinu
– vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
– ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
– ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
– priprema prijave
– provedba nabave za potrebe projekta
– revizija projekta
– informiranje i vidljivost
– upravljanje projektom
– promicanje horizontalnih načela

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 22.250.000,00 HRK
Regionalne potpore – 10.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 12.250.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 500.000,00 HRK
De minimis potpore – 30.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 3.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


4. Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru KK.08.2.1.12. Otvoreni poziv

Cilj Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Belog Manastira s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji:
– pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganje u materijalnu imovinu
– ulaganje u nematerijalnu  imovinu
– vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
– ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
– ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
– priprema prijave
– provedba nabave za potrebe projekta
– informiranje i vidljivost
– upravljanje projektom
– promicanje horizontalnih načela

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.250.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


5. Javni poziv za iskaz interesa za Erasmus+ ambasadore u području odgoja i općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2018.-2020. Otvoreni poziv

Cilj Poziva: promoviranje programa Erasmus+ te edukacije novih korisnika i potencijalnih prijavitelja.

Prihvatljivi prijavitelji:
- pravne osobe u području odgoja i općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Kandidate za Erasmus+ ambasadore mogu nominirati isključivo organizacije koje uspješno provode ili su provele projekt u okviru programa Erasmus+ u područjima na koje se odnosi Poziv.

Krajnji rok prijave: 22. prosinca 2017.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


6. Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs KK.01.1.1.06 Ograničeni poziv

Cilj Poziva: Omogućavanje sinergija s mjerama horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020 “Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ – Twinning i ERA Chairs – koji stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i S3, a u smjeru jačanja kapaciteta, održivosti i izvrsnosti IRI aktivnosti istraživačkog sektora u RH.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Institut Ruđer Boššković
– Veterinarski fakultet – Sveučilište u Zagrebu
– Agronomski fakultet – Sveučilište u Zagrebu
– Ekonomski institut Zagreb
– Institut Ruđer Bošković
– Fakultet elektrotehnike i računarstva – Sveučilište u Zagrebu

Prihvatljive aktivnosti:
- građevinski radovi (adaptacija/modernizacija) na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja kroz projekt
– nabava znanstveno-istraživačke opreme
– nabava potrošnog istraživačkog materijala
– nabava IT opreme i programa, ako su izravno vezani uz provedbu aktivnosti vezanih uz istraživačku tematiku iz OBZOR-a 2020 projekta
– uređenje i opremanje uredskih/obrazovnih prostorija (npr. računalne učionice) potrebnim sadržajima
– vanjske usluge za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
– upravljanje projektom
– aktivnosti provedbe horizontalnih načela
– aktivnosti vezane za reviziju projekta
– informiranje, komunikacija i vidljivost

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 19. siječnja 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.