Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 06.11.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!


1. Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017.g. Otvoreni poziv

Predmet Poziva: Dodjela potpore u obliku bespovratnih financijskih sredstava za organizaciju manifestacija koje se održavaju u 2017. g. na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji:
Organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:
– Obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova
– Gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi

Prihvatljive aktivnosti:
– Organizacija znanstveno-stručnih skupova
– Organizacija gospodarske manifestacije
– Organizacija lokalno-tradicijske manifestacije

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.600.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
– Za znanstveno-stručne skupove – 40.000,00 HRK
– Za gospodarske manifestacije – 100.000,00 HRK
– Za lokalno-tradicijske manifestacije – 10.000,00 HRK.

Krajnji rok prijave: 15. siječanj 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


2. Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa KK.07.4.2.05 Ograničeni poziv

Opći cilj: Poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Specifični cilj: Financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Prihvatljivi prijavitelj:
- Luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (unaprijed definirani prijavitelji)

Prihvatljive aktivnosti:
- Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
– Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti
– Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
– Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
– Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti, a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
– Stručni nadzor građenja
– Promidžba i vidljivost
– Upravljanje projektom i administracija
– Neovisna revizija projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 176.470.588,00  HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.175.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 58.800.000,00 HRK

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 31. listopada 2017.g.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


3. Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018.g. Otvoreni poziv

Prihvatljivi prijavitelji:
- Javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta
– Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima.

Prihvatljive aktivnosti:
- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
– Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
– Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika
– Aktivnosti Jean Monnet
– Sportske aktivnosti.

Krajnji rok prijave: 4. listopada 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


4. Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Poziv „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Cilj:  Formiranje Liste unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Priprema IRI infrastrukturnih projekata˝.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Znanstvene organizacije (javne i privatne organizacije)

Prihvatljive projektne aktivnosti:
- Priprema potrebne dokumentacije za istraživačko inovacijsku strukturu (oprema, dobra i sredstva kojima se služi istraživačka zajednica za  provođenja vrhunskih istraživanja).

Krajnji rok prijave: 26. studenog 2017.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


5. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+ KA3: Zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Cilj: povećanje zapošljivosti mladih i doprinos razvoju visoko stručne, kvalificirane i mobilne radne snage koja također koristi poduzećima te, s druge strane, pružanje podrške zajedničkom razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi i općenito povećanje njihove kvalitete, relevantnosti i privlačnosti.

Prihvatljiva prijavitelji:
- Pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
– Poduzeće (javno ili privatno) ili gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili sektorska/strukovna organizacija

Prihvatljivi partneri:
- Relevantna tijela za kvalificiranje ili jednakovrijedne organizacije (na državnoj ili regionalnoj razini ili na razini sektora)
– Javna lokalna, regionalna ili državna tijela
– Socijalni partneri (organizacije poslodavaca i radnika)
– Istraživački instituti
– Europske krovne organizacije
– Vijeća za sektorske vještine ili jednakovrijedna tijela
– Javne službe za zapošljavanje
– Organizacije mladih
– Udruge roditelja
– Druga relevantna tijela.

Prihvatljive aktivnosti:
- Osmišljavanje zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
– Uspostava nove održive strukture suradnje

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 45.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 3.750.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 31. siječnja 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.