Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 25.09.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!

1. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06

Opći cilj: Povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Ciljne skupine:
– Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu
– Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Prihvatljivi prijavitelji:
– udruga
– javna ustanova
– zaklada
– jedinica lokalne ili regionalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
– Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih
– Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina
– Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina
– Promidžba i vidljivost
– Upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 99.918.750,00 HRK

Najniži iznos sredstava: 350.000,00 HRK

Najviši iznos sredstava: 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2019.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

2. Interreg CENTRAL EUROPE treći poziv na dostavu projektnih prijedloga

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga odnosi se na sve četiri prioritetne osi, iako određena tematska područja unutar specifičnih ciljeva 1., 2. i 3. bit će unaprijed definirana. Neće biti moguća prijava projekta za specifični cilj 2.3.

Sufinancirat će se projekti kojima se ispunjavaju sljedeći specifični ciljevi:
– 1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi
– 1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama
– 2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi
– 2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena
– 3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa
– 3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa
– 3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život
– 4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama
– 4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja.

Programsko područje: 9 država (76 NUTS 2 regija):
– Austrija
– Hrvatska
– Češka
– Mađarska
– Poljska
– Slovačka
– Slovenija
– Njemačka = 8 saveznih pokrajina (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
– Italija – 9 regija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).

Prihvatljivi prijavitelji:
– Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti
– Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost
– Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

Partnerstvo: minimalno tri partnera, iz tri države, od kojih najmanje dva pripadaju regijama središnje Europe.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 EUR:
– Prioritetna os 1: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 2: 10.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 3: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 4: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
– Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
– Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije,
– Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.

Krajnji rok prijave: 25. siječnja 2017.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

3. Natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa. Rok prijave za projekte suradnje vezane uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 je 22. studenog 2017.g., a za manje i veće projekte suradnje rok za prijavu je 18. siječnja 2018.g.

Sufinancirat će se sljedeći kategorije projekata za Potporu europskim projektima suradnje:
– projekti suradnje vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), krajnji rok prijave: 22.11.2017.
– manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), krajnji rok prijave: 18.01.2018.
– veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), krajnji rok prijave: 18.01.2018.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

4. Najava: Inovacije novoosnovanih MSP- Faza II (3d2.1.3)

Cilj: cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima/uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 76.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore iznosi 85%

Indikativni datum objave Poziva je 29.9.2017.

5. Najava: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a- faza II (3d1.4)

ilj: doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti: softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 15.200.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore iznosi između 45% – 85%

Indikativni datum objave Poziva je 30. studeni 2017.g.