Primjeri projekata - IPA

IPA II – Prekogranična suradnja
  • Objavljeno:
  • 10.09.2012.

KAČA II ‘Nadogradnja kulturne i turističke ponude u prekograničnom području’ 

Cilj projekta bilo je promicanje kulturnih vrijednosti i turističke ponude područja uz granicu Međimurske županije i Zala regije u Mađarskoj. Aktivnosti provoditelja projekta bile su organiziranje jednotjednog muzičkog kampa za 40-ero djece iz Hrvatske i Mađarske, besplatni međusobni posjeti svih zainteresiranih građana na kulturne i turističke manifestacije u Čakovcu i Nagykanizsi, a izrađena je i brošura na tri jezika radi promocije kulturnog i turističkog sadržaja prekograničnog područja. Korisnik je bila Razvojna agencija Grada Čakovca, a partneri su bili Turistička zajednica Grada Čakovca, – Centar za kulturu Čakovec, Grad Nagykanizsa, Samouprava Hrvatske manjine Nagykanizsa, Centar za kulturu Kanizsa i TZ Nagykanizsa. Vrijednost projekta iznosila je 100.000 eura.