Primjeri projekata - IPA

IPA I
  • Objavljeno:
  • 10.09.2012.

Javna nabava: Nadzor plave granice – faza II 

EK je financirala nabavu patrolnih plovila s ciljem jačanja operativnih kapaciteta hrvatske granične policije. Ugovorom su nabavljena dva patrolna plovila u svrhu jačanja operativnih kapaciteta hrvatske granične policije za obavljanje kontrole i nadzora morskih granica, kao i cijelog teritorijalnog mora RH radi sprečavanja prekogranične kriminalne aktivnosti. Vrijednost projekta iznosila je 4,28 milijuna eura.


Bespovratna sredstva: Aktivno civilno društvo – garancija stvarnih reformi

Cilj projekta je doprinos borbi protiv korupcije i jačanje sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne vlasti kroz jačanje aktivnije uloge građana i organizacija civilnoga društva u pitanjima koja se tiču korupcije. Glavni problem na koji je ovaj projekt želi ukazati je niska razina participacije građana i organizacija civilnog društva u informiranju, praćenju i ukazivanju na korupciju u Hrvatskoj. Projektom se između ostalog želi povećati kapacitet organizacija civilnog društva i novinara kao glavnih korektora loših politika i potaknuti na aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije, reformi javne uprave i drugim povezanim demokratskim reformama. Korisnik projekta bila je udruga Cenzura plus iz Splita, a partneri su bili Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Partnerstvo za društveni razvoj, institut STINE, H-alter, GONG i Centar za mirovne studije, dok je vrijednost projekta 199.940 eura.