EU fondovi - strukturni fondovi

EUROPSKI SOCIJALNI FOND (European Social Fond – ESF)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.

EU fondoviEuropski socijalni fond strukturni je instrument osnovan 1958. godine koji služi ostvarivanju strateških ciljeva politike zapošljavanja u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti, s ciljem uspostavljanja gospodarske i socijalne ujednačenosti na razini cijele Europske unije, a sve u okviru cilja konvergencije.

Kriteriji za utvrđivanje alokacije za pojedinu regiju: ovisno o BDP-u po stanovniku

Korisnici: sve vrste organizacija iz javnog, civilnog i poslovnog sektora

Stopa sufinanciranja: 50 – 85%

Namjena: ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja – podrška europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti

Alokacija za RH (2014. -2020.): 1,45 milijardi €

Hrvatska će koristiti ovaj instrument kako bi, kroz različite projekte, kvalitetno implementirala nacionalne politike usmjerene ka povećanju zaposlenosti.

Neki od osnovnih prioriteta koje podupire ovaj instrument jesu:

– Poticanje ulaganja u ljudske resurse (cjeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, usavršavanje vještina za upravljanje, profesionalno usmjeravanje, obuka predavača u različitim stručnim područjima),

– Podrška povratku nezaposlenih među aktivnu radnu snagu (financiranje seminara, treninga),

– Prilagodba gospodarskim promjenama (produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka),

– Pristup tržištu rada (modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja, uključenje žena i migranta),

– Socijalna uključenost (borba protiv diskriminacije, zapošljavanje, pomoć i usluge ) te

– Podrška radu službi za zapošljavanje (umrežavanje s istraživačkim centrima, izrada i provedba studija o potrebama za određenim profilom radne snage).

Prioriteti za Hrvatsku do kraja ove financijske perspektive navedeni su u Operativnom programu za razvoj ljudskih potencijala koji je dosad pratila IV. Komponenta IPA programa, stoga možemo reći da je  ESF svojevrsni nastavak ove komponente, ali u znatno većem programskom i financijskom opsegu.

Jednako tako, projekti i njihovi rezultati ovisit će o nacionalnim, ali i europskim javnim politikama u sektoru zapošljavanja, socijalne uključenosti, osiguravanja pristupa tržištu rada svih skupina u društvu, cjeloživotnog obrazovanja i prilagodbe gospodarskim kretanjima.

Stopa sufinanciranja projekata kreće se između 50 i 85% ukupne vrijednosti pojedinog projekta, a prednost ovog instrumenta je širok krug potencijalnih korisnika koji je gotovo neograničen pa sredstva mogu koristiti organizacije iz javnog, poslovnog i civilnog sektora kako u natječajima za bespovratna sredstva, tako i u javnim nabavama.

Pregled dokumenata u sklopu Zajedničkog strateškog okvira ali i ostale javne politike i strateške dokumente koji su važni u kontekstu financiranja iz europskog socijalnog  fonda (ESF).

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali