Europski policijski ured (EUROPOL)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europski policijski ured (European Police Office) koordinira policijsku suradnju država članica u područjima prevencije i borbe protiv oblika organiziranog međunarodnog kriminala, što se osobito odnosi na: preprodaju droga, ilegalne imigrantske mreže, preprodaju ukradenih vozila, trgovinu ljudima, dječiju pornografiju, krivotvorenje novca i drugih sredstava plaćanja, preprodaju radioaktivnih i nuklearnih tvari te terorizam.

Web stranica: https://www.europol.europa.eu/