Europski policijski fakultet (CEPOL)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Misija Europskog policijskog fakulteta (European Police College) je međunarodna edukacija i obuka policijskih službenika te optimizacija suradnje između relevantnih nacionalnih institucija i organizacija. CEPOL teži razvoju integriranog EU pristupa međudržavnim problemima država članica EU-a u borbi za suzbijanje kriminala te održavanju pravnog poretka i javne sigurnosti.

Fakultet izrađuje studije i izvješća o pitanjima strukovne izobrazbe kao što su kvaliteta, transparentnost i akreditacija neformalnog učenja, trendovi u sektorima, nove kvalifikacije, financiranje i sl. Također organizira studijske posjete drugim državama članicama vezane uz određena područja strukovnog obrazovanja i izobrazbe.

Web stranica: http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0