Europski parlament
  • Objavljeno:
  • 30.04.2013.


Uloga: Izravno izabrano tijelo EU-a sa zakonodavnim, nadzornim i proračunskim ovlastima
Broj članova: 751 zastupnik
Lokacija: Strassbourg, Bruxelles, Luxemburg
Predsjednik: Martin Schulz
Internetska stranica: www.europarl.eu


Europski parlament  (engl.: European Parliament) jedino je tijelo na razini Unije koje se bira izravno od strane građana Europske unije, a zastupnički mandat traje pet godina.

Sjedište Parlamenta dijele tri države članice Unije: glavno sjedište i mjesto gdje se održavaju plenarne sjednice jest Strasbourg, njegovo Glavno tajništvo nalazi se u Luksemburgu, dok se političke grupe i odbori većinom sastaju u Bruxellesu. Svi službeni jezici Unije (24 jezika) ujedno su i radni jezici Parlamenta.

Sastav i način izbora parlamenta
Broj zastupnika za svaku državu članicu određuje se temeljem načela “opadajuće proporcionalnosti” (degressive proportionality). Bez obzira na veličinu, svaka država ima pravo na najmanje šest zastupnika u Parlamentu te najviše 96 zastupnika.

Izbor zastupnika za Europski parlament organizira se u svakoj državi članici za raspoloživi broj mjesta. Temeljna obilježja izbora za Europski parlament su: izravno pravo glasa, proporcionalna zastupljenost i obnovljivi petogodišnji mandat.

Iako se zastupnici biraju prema nacionalnim kvotama, oni na europskoj razini nisu politički organizirani na nacionalnom kriteriju, već prema političkim opredjeljenjima. Srodne nacionalne političke stranke organizirane su u stranačka grupacije u Europskom parlamentu. Primjerice, u sadašnjem sazivu Parlamenta većinu ima Europska pučka stranka (EPP), koalicija nacionalnih stranaka demokratsko-kršćanske orijentacije. Slijede Progresivni savez
socijalista i demokrata (S&D) i Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE).

Ovlasti
Europski parlament ima tri osnovne ovlasti:

  • Parlament i Vijeće dijele zakonodavnu ovlast. S obzirom na to da je parlament direktno izabrano tijelo, time se osigurava demokratska legitimnost europskih zakona.
  • Parlament provodi demokratski nadzor nad svim Unijinim institucijama, naročito nad Komisijom. Parlament može odlučivati o povjerenju predsjedniku Komisije te o opozivu Komisije u cijelosti.
  • Parlament odlučuje o usvajanju ili odbijanju proračuna.

Parlament sudjeluje u zakonodavnom procesu Europske unije na dva načina:

  • Kroz “suodlučivanje” Parlament ravnopravno dijeli odgovornost s Vijećem pri donošenju propisa u svim područjima politika koja traže odlučivanje u Vijeću “kvalificiranom većinom“. Otkad je na snagu stupio Lisabonski ugovor, ta područja predstavljaju oko 95% zakonodavstva EU-a.
  • Kroz postupak davanja “suglasnosti“ Parlament mora ratificirati međunarodne sporazume EU-a (koje je ispregovarala Komisija), uključujući svaki novi ugovor o proširenju Europske unije.

Način rada
Rad parlamenta podijeljen je u dvije faze:

  • Priprema za plenarno zasjedanje: parlamentarni zastupnici u sklopu 20 parlamentarnih odbora specijaliziranih za pojedina područja pripremaju materijale za plenarnu sjednicu. O pitanjima koja će biti dio zasjedanja također se raspravlja i unutar parlamentarnih grupacija.
  • Plenarno zasjedanje: održava se jednom mjesečno u Strasbourgu i u pravilu mu prisustvuju svi zastupnici. Parlament na ovim sjednicama proučava nacrte zakona i predlaže amandmane prije glasanja o konačnom tekstu. Dio dnevnog reda može činiti i rasprava o radu Vijeća ili Komisije i aktualnim događajima u Uniji i svijetu.