Primjeri projekata - strukturni fondovi

Europski fond za regionalni razvoj

  Eko turizam u slivu rijeke Drave

ERDFMađarski dio rijeke Drave teče 357 km kroz spektakularna, netaknuta prirodna područja. Projekt rijeke Drave uključio je pet regija i 20 općina u Mađarskoj koje su radile zajedno kako bi poboljšale razvoj eko turizma. Uspjeh se može vidjeti u širokom rasponu ponude, koja uključuje šetnje uređenim pješačkim stazama, vožnje kanuima, posjet osmatračnicama te staništima ptica. Projekt je dobar primjer suradnje koja se može u budućnosti proširiti i na hrvatske partnere s druge strane rijeke Drave.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development) tijekom razdoblja ožujka 2006. do ožujka 2008.
Iznos sufinanciran od strane EU:
3.300.000,00 eura


Obnova bolnice Sant Pau

ERDFEuropska komisija podržala je ovaj projekt koji je prvenstveno usmjeren na očuvanje jedne od glavnih arhitektonskih baština Barcelone i Katalonije. ERDF doprinosi sa 11.300.000 €, što predstavlja 50% od ukupnog troška 22.500.000 €.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupan trošak:
22.540.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
11.270.000,00 eura


Most koji spaja zajednice na Iberijskom poluotoku

Europski fond za regionalni razvojIzgradnja međunarodnog mosta koji povezuje pokrajinu Huelva sa Alentejo u južnoj Španjolskoj i Portugalu, donosi korist u obliku učinkovitijih prometnih veza i novih mogućnosti za gospodarski i društveni razvoj za tvrtke i oko 50 000 stanovnika. Udaljenost između dvaju gradova dramatično je smanjen sa 138 km na samo 12 km.

Program
ERDF (European Fund for Regional Development) u razdoblju 2000 – 2006
Iznos sufinanciran od strane EU:
3.180.000,00 eura


Obnavljanje nogometnog stadiona „Ljudski vrt“ u Mariboru

ERDFStadioni su često jedna od većih znamenitosti gradova kako zbog svoje prostorne dominacije tako i zbog činjenice da služe zajednici za razne sportske, muzičke i kulturne manifestacije. Uz pomoć sredstava Europske unije grad Maribor je prihvatio projekt obnove stadiona „Ljudski vrt“, matičnog stadiona nogometnog kluba NK Maribor. Rezultat obnove je moderan, udoban kompleks s kapacitetom od 13 000 gledatelja. Osim novootvorenih radnih mjesta na stadionu, popratna infrastruktura koja uključuje nove restorane, parkirna mjesta pruža dodatne mogućnosti za jačanje lokalnih tvrtki.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development) tijekom razdoblja lipanj 2006 do kraja 2007
Iznos sufinanciran od strane EU:
3.300.000,00 eura


Smanjivanje buke cestovnog prometa u Nizozemskoj pokrajini Gelderland

ERDFNizozemska pokrajina Gelderland smanjuje razinu buke na svojim prometnicama te na taj način smanjuje negativne učinke na ljudsko zdravlje. Procjenjuje se da je čak jedan od tri Europljana pogođen razinama buke iznad prihvatljivih razina propisanih od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Gelderland je uspio smanjiti razinu buke na način da je 45 km svojih prometnica obnovio posebnom strukturom asfalta koji smanjuje buku. Osim novog asfalta izgrađena je nova biciklistička staza koju osim biciklista koriste i roleri.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development) za razdoblje 2000 – 2006
Iznos sufinanciran od strane EU:
3.590.000,00 eura


  Uklanjanje barijera za proboj „zelene“ tehnologije, Mol, Antwerpen, Belgija

Više od 300 malih poduzetnika u Flandriji iskoristilo je pogodnosti  profesionalnih konzultacija/savjetovanja, treninga i seminara o održivim tehnologijama u Prodem centru, Mol, sjeveroistok Belgije. Lansiran 1996., projekt je nekoliko puta obnavljan, djelomično financiran iz europski fondova.

„Domaćin“ projekta je VITO, flandrijski institut za tehnološka istraživanja. Podupire mala poduzeća u poduzimanju koraka prema održivoj proizvodnji davanjem primjera projekata i provođenja studije izvedivosti. Projekt se u kontinuitetu održava od 1996., s različitim regionalnim partnerima. Profitirao je od EU sufinanciranja putem ERDF od 2000.

Tijekom partnerstva s Antwerpen i Limburg provincijama, projekt je pomogao brojnim flandrijskim kompanijama u poduzimanju održivih investicija u područjima  zbrinjavanja otpadnih voda, uklanjanja neugodnih mirisa i rješavanja problema komunalnog otpada novim tehnologijama. Prodem je organizirao nekoliko seminara s naglaskom na uspješne primjere upotrebe „zelene“tehnologije u Flandriji. Prema kraju projekta, fokus je usmjeren na tehnologije obnovljive energije, kao odgovor na pitanja malih poduzeća oko mreža pametnih energija.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development) tijekom razdoblja prosinac 2007. – ožujak 2008.
Iznos sufinanciran od strane EU:
499.515,00 eura


  Poticanje kreativnog poduzetništva u Flandriji u Belgiji

Projekt daje profesionalnu potporu mladim poduzetnicima potrebnu za važna menadžerska područja poput komunikacije, marketinga, financija, organizacije poslovanja i razvoja inovativnih ideja. Jedan je od niza projekata koji pridonose ciljevima strategije Europa 2020. na području  postizanja pametnog, održivog i inkluzivnog gospodarskog rasta.

Specifičan cilj projekta je revitaliziranje flandrijskog poduzetništva kroz poticanje kreativnosti. Osigurana potpora uključuje usmjeravanje oko 130 sudionika, kreativnih početnika, putem održavanja ljetnih škola, dogovaranja prilika umrežavanja, lansiranja ugovora o suradnji između kreativnih početnika; sve uz medijsku popraćenost.

Ljetna škola je privukla oko 40 sudionika tokom koje im je pružena predodžba o poduzetničkim kapacitetima , poslovnim idejama i planovima te kako misliti unaprijed. Projekt cilja i na stvaranje neformalne mreže poslovnih centara, savjetnika i visokog obrazovanja za daljnju potporu mladih poduzetnika, osiguravajući Flandriji da se podigne među vodeća europska start-up područja.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development) u razdoblju 2007 – 2013
Ukupna vrijednost projekta:
798.800 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
319.500 eura


  Ekspanzija baltičkih klastera – Danska, Latvia, Švedska

Projekt je lansiran s ciljem poboljšanja djelovanja klastera u Danskoj, Latviji i Švedskoj; riječ je o dizajniranju zajedničkog okvira za klasterske politike i transnacionalne inovativne programe. Projektni partneri dolaze iz ove tzv.trokut regije, uključene su Danska akademija klastera, Švedska vladina agencija za inovativne sisteme i Latvijska agencija za razvoj i investicije. Prijenos znanja i iskustava u području rukovođenja klastera je ključna točka projekta. Ciljane grupe projekta su igrači u javnoj sferi poput menadžera iz klaster-organizacija, organizacija za potporu poslovanja i civilnih skupina na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Projekt uključuje dizajniranje i vođenje dva modula osnovnog treninga za djelovanje na regionalnoj i nacionalnoj razini, tri modula naprednog treninga za međunarodnu razinu i tri modula za programe namijenjene potpori klaster organizacija za djelovanje na međunarodnoj razini. Jednom testiran, namjena modula navedenih  treninga je stapanje u plansku međunarodnu kooperativnu stratešku platformu za baltičku regiju.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development) u razdoblju siječanj 2009. – siječanj 2010.
Iznos sufinanciran od strane EU:
300.000,00 eura


  Oživljavanje gradske četvrti la Mina, grad Sant, Španjolska

U pokušaju oživljavanja djelova grada Sant Adrià del Besòs,Europska komisija je poduprijela projekt usmjeren  na promoviranje novih tehnologija, poduzetničke klime, integracije nezaposlenih na tržište rada te poboljšanje urbanog krajolika. Ovaj sveobuhvatni program  za socijalnu i urbanu transformaciju četvrti la Mina namjenjen je populaciji od 13 000 stanovnika pogođenih problemima vezanima za ekonomsku i socijalnu degradaciju i nedostatkom osnovnih javnih usluga. Projekt je utjecao na oživljavanje četvrti intervencijom na raznim područjima(urbanizam, stambeno zbrinjavanje, gospodarstvo i javne usluge): fizička transformacija morske obale, obnova  obale rijeke  Besòs, infrastrukturni radovi-izgradnja sportskog centra,kulturnog centra  Font de la Mina i centra primarne skrbi, implementacija programa za socijalnu i profesionalnu  integraciju.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
24.680.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
12.340.000,00 eura


  Urbano planiranje u službi okoliša, GraBS projekt

GRaBS projekt – Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns –namjenjen je razvoju urbanih područja diljem Europe u skladu s klimatskim promjenama.  Glavni cilj je unaprijeđenje kapaciteta i načina korištenja „zelene“ i „plave“infrastrukture. „Zelena  infrastruktura“ se odnosi na vrtove, parkove, zelene krovove(krovovi zgrada prekriveni vegetacijoma)i sl., „plava infrastruktura“ podrazumjeva rijeke, riječne brane, potoke, održive sustave odvodnje..GR aBS je okupio 14 različitih partnera iz osam EU zemalja.U okviru projekta  razvijene su politike i alati za promicanje uloge plave i zelene infrastrukture diljem europskih gradova. Kroz međuregionalnu suradnju, GraBS je potaknuo transfer dobre prakse, znanja i iskustava u adaptaciji strategija za klimatske promjene između lokalnih i regionalnih centara u Europi.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
3.183.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
2.430.000,00 eura


  Futuristički trg u Eindhovenu, Nizozemska

Projekt je dao futurističko ruho središnjem trgu u Eindhovenu,usput je povećao pristup iatraktivnost centra koji je dotad vrvio prometom. Dizajnom talijanskog arhitekta, Massimiliano Fuksasa,trg je postao magnet za kupcei posjetitelje zbog svojih svjetlosnih efekata, vodenih komponenti i artefakata. Trg površine 3 500 m2 sad uključuje podni mozaik od betona i 240 staklenih elemenata, te je postao turistička atrakcija i gradska žila kucavica privlačeći trgovine, restorane i dr.objekte.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
7.451.200,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
3.220.500,00 eura


  Restauracija industrijskog kompleksa, Grčka

Industrijski kompleks s početka 20.st.  u grčkom gradiću Orchomenos , ovim razvojnim projektom transformiran je u multifunkcionalni prostor; koristi se za potrebe izložbi, obrazovanja i kongresnog turizma. Kao konferencijski centar ugošćuje predavanja javnih i privatnih organizacija. Centar privlači lokalno stanovištvo  i turiste zainteresirane za brojne izložbe. U centru se održavaju i edukacije za odrasle kao i druge obrazovne aktivnosti  namjenjene smanjivanju nezaposlenosti. U samom centru je zaposleno do stotinjak osoba. Ovaj projekt pruža dobar primjer drugima o održivoj vrijednosti restauracije.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Iznos sufinanciran od strane EU:
605.235,00 eura


  Kvalitetniji željeznički promet na prostoru cijele Slovačke

Modernizacijom voznog parka državnih željeznica investicijom u iznosu od 4,8 milijuna eura, očekuje se znatan porast koristnika željezničkog putničkog prometa diljem Slovačke. U sklopu projekta, kupljene su 2 nove eletkrične lokomtive, renovirano je 10 starih lokomotiva te kupljena su 32 nova željeznička vagona kapaciteta 290 sjedalica po komadu.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
177.021.100,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
88.510.600,00 eura


  Dobar poljoprivredni posao za Baltičko more (Danska, Latvija, Litva, Poljska, Finska, Švedska)

Ovaj je projekt ujedinio stručne poljoprivredne organizacije s područja priobalja Baltičkog mora da bi u savjetodavnom procesu poljoprivrednika došlo do povećanja razine stručnosti u radu. Objedinio se rad 100 poljoprivrednih gosporadstva u ovih 6 zemalja tako što su bilježile najbolje metode rada. Na ovaj je način smanjeno zagađenje okoliša te osnažena konkurentnost poljoprivrednima na trištu.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
3.768.100,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
2.973.500,00 eura


  Regionalni tim za poslove i edukaciju (Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska)

Prekograničnom suradnjom između obrazovnih institucija, dana je studentima i profesorima nova mogućnost stjecanja novih znanja i razmjene iskustava i na taj način povećana je perspektiva zapošljavanja takvih osoba. Ovakvi projekti pomažu Europksoj Uniji da postane ekonomski održiva i konkurentna. Diljem regije su organizirani brojni susreti, predavanja, radionice i kulturne aktivnosti s ciljem upoznavanja i druženja studenata i profesora na međunarodnoj razini.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
677.700,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
576.100,00 eura


  Nova oprema za poticanje zapošljavanja i inovacija, Portugal

Zahvaljujući ovim ulaganjima, Air Liquide Portugal će moći koristiti prirodni plin umjesto nafte u vlastitom proizvodnom procesu. Na taj će način, ovaj najveći portugalski opskrbljivač industrijskim plinovima povećati proizvodnju i postati konkurentniji na europskom tržištu. Očekivane pozitivne posljedice ovog ulaganja jesu očuvanje 30 radnih mjesta u samom pogonu, indirektno otvaranje 250 novih radnih mjesta u drugim industrijskim oblastima metalurgije, proizvodnje boja i lakova te sigurnosne opreme. Također, očekuje se pozitivan utjecaj na smanjenje onečišćenja okoliša budući da će 4% ukupnog iznosa investicije biti utrošeno za zaštitu okoliša.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
25.854.230,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
11.427.570,00 eura


  Istraživački centar CoLab, Irska

Uz pomoć ovog projekta, Centar za razvoj poduzetništva (BDC) pri Tehnološkom institutu Letterkenny je osnovan razvojni centar CoLab. CoLab obuhvaća 23 poslovna centra na preko 2 500 mte razvojna postrojenja namijenjena pomoći i podrške poduzetnicima u svim fazama funkcioniranja poduzeća.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
2.673.684,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
1.270.000,00 eura


Razvijanje zelenih obrtničkih zanimanja za uštedu energije i stvaranje novih radnih mjesta u Danskoj

Projekt „Green Business Growth „u Danskoj je uspješan u stvaranju novih radnih mjesta usmjerenih na obnovu energetske učinkovitosti u stambenim i poslovnim zgradama. Projekt je pokrenut 2009.godine i usmjeren je na male poduzetnike, posebno obrtnike koji su prošli specijalizaciju u području uštede energije. „Green Business Growth“ je javno-privatno partnerstvo između 3 općine i 14 privatnih partnera uključujući  tvrtke koje obuhvaćaju proizvodnju, konzalting, poduzetništvo, financije i obrazovanje. Mali i srednji poduzetnici koji pokazuju interes za sudjelovanje u projektu će dobiti  punu podršku koja uključuje potrebne vještine za energetsku obnovu i marketing svojih usluga. Projekt je usmjeren na otvaranje 300 novih radnih mjesta u razdoblju od 2010.-2013.godine unutar tvrtki koje promoviraju energetsku učinkovitost u postojećim zgradama. Kao dio usluga koje nudi projekt su i energetski sajmovi koji su usmjereni na vlasnike privatnih kuća i vlasnike velikih zgrada, gdje se potencijalni kupci mogu informirati o energetskoj učinkovitosti i dobiti besplatne savjete i energetske preglede objekata od specijaliziranih obrtnika.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development)
Ukupna vrijednost projekta:
1.566.400,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
768.485,00 eura


  Čišćenje otrovnih otpadnih laguna zauvijek u Latviji

Cilj projekta je očistiti površinu od 25 000 četvornih metara u okrugu Inčukalns u Latviji. Između 1950. i 1980.godine se gomilao opasni otpad kao što su sumporna kiselina, katran, medicinski otpad i otpad iz naftne industrije koji je jednostavno bačen u kamenolom na tom području. Odlagalište je zatvoreno 1986.godine, ali pošto nema vodonepropusne baze i strane kontinuirano zagađuje podzemne i arteške vode do dubine 70-90 metara.Projekt koji traje više od tri i pol godine će biti usmjeren na sprečavanje daljnjeg ispuštanja onečišćenja u okoliš. Projekt uključuje aktivnosti pripreme gradilišta, iskop, crpljenje vode, pročišćavanje, neutralizacija i na kraju zatrpavanje i pokrivanje odlagališta. Projekt će osigurati zaposlenje 20-ak ljudi u fazi implementacije. Nakon završetka projekta kvaliteta podzemne i površinske vode, tla i podzemlja u susjednim područjima odlagališta će se poboljšati do te mjere da ljudsko zdravlje i okoliš više neće biti ugroženi.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development), 2007.-2013.
Ukupan trošak:
29.000.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
21.000.000,00 eura


Zgrada za budućnost u Austriji

Stručnjaci za graditeljstvo rade zajedno kako bi osigurali da stare i nove građevine budu  što je više moguće zelene. „Green Building Cluster“ se fokusira na „inovaciju kroz suradnju“ i oslanja se na nove tehnike i koncepte kao što su održiva gradnja i življenje, pasivno stanovanje i obnovljivi izvori energije. Do sada je pokrenuto više od 200 zajedničkih projekata koji  uključuju oko 200 partnera  unutar klastera, s uključenim osnovnim uslugama među kojima su i edukacije, informiranja, odnosi s javnošću, kvalifikacije i internacionalizacija.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development), 2007.-2013.
Ukupan trošak:
3.430.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
937.400,00 eura


Čista tehnologija za shipping Sjevernim morem (Belgija, Njemačka, Nizozemska,Švedska, Velika Britanija, Norveška)

Projekt „The Clean North Sea Shipping ( CNSS)“ okuplja 18 partnera iz 6 zemalja s ciljem smanjenja emisije štetnih plinova s brodova u Sjevernom moru. Cilj projekta je poboljšati ekološko i zdravstveno stanje koje uzrokuje onečišćenje zraka i emisije stakleničkih plinova uslijed plovidbe uz obalu Sjevernog mora  i u lukama i lučicama na području Sjevernog mora podizanjem svijesti, razmjenom informacija te uvjeravanjem interesnih skupina na poduzimanje mjera. Projekt teži smanjenju onečišćenja zraka i emisija stakleničkih plinova uvidom u raspoložive tehnologije i provedbom jeftine i čiste energetske infrastrukture za brodove u lukama i lučicama i na moru. Projekt će lansirati i poticajni regulatorni okvir s ciljem povećanja uporabe ekološki prihvatljivih tehnologija i goriva u shippingu ne umanjujući konkuretnost Sjevernog mora u pomorskom prometu.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development), 2007.-2013.
Ukupan trošak:
4.130.137,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
1.282.287,00 eura


MEDMANN-Svaka kap je važna u Mediteranskim zemljama ( Grčka, Španjolska, Francuska, Italija)

Prijetnja nestašicom vode veliki je problem za mnoge zemlje u zapadnom Sredozemlju. Dostupnost i kvaliteta vode i tla za različite namjene su važni za gospodarski razvoj i socijalnu skrb u regiji.Temeljni cilj projekta MEDMANN  je integrirano upravljanje vodnim resursima, razvoj i usporedba zajedničkih međudržavnih metodologija za borbu protiv suše u zapadnim mediteranskim regijama i  osiguranje kontinuiranog i unaprijeđenog  gospodarskog  rasta u regiji. Projekt ispituje načine ponovnog korištenja vode i promiče suradnju između regija i zemalja u borbi protiv suše, razvija integrirani sustav za procjenu stanja površinskih i podzemnih voda. MADMANN naglašava regionalnu suradnju u upravljanju resursima i provodi studije utjecaja na okoliš zbog degradacije  zemljišta. Posebna pozornost se posvećuje ekološkim utjecajima ekstremnih meteoroloških i hidroloških događaja koji mogu imati značajan utjecaj na lokalni razvoj i egzistenciju stanovnika.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development ), travanj 2006. – rujan 2008.
Iznos sufinanciran od strane EU:
787.791,00 eura


Otok baca svjetlo na vulkansku prošlost u Portugalu

Svjetionik Capelinhos je izgrađen 1903.na otoku Faial u Portugalu. Kada je obližnji vulkan eruptirao 1957/1958.godine dio svjetionika je oštećen i zatrpan vulkanskim pepelom. Kroz ovaj projekt izgrađen je Centar za interpretaciju na ruševinama starog svjetionika. Centar služi kao podsjetnik na osobe pogođene erupcijama vulkana, a također pruža posjetiteljima informacije o regiji i njenoj vulkanskoj prošlosti kroz high-tech sadržaj. Portugalska obala je popularno turističko odredište koje nudi prirodne ljepote, prekrasan krajolik i povijesnu baštinu. Ovaj projekt je kombinirajući prije navedene elemente  ponovno obnovio mjesto Capelinhos svjetionika, poštujući načela održivog turizma. To uključuje održavanje biološke raznolikosti flore, staništa i krajobraza, jačanje rasursa i promicanje ekološkog sklada. Centar ima edukativnu svrhu, pruža objašnjenja o vulkanskoj aktivnosti u regiji i prikazuje povijest svjetionika.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development), 2007.-2013.
Iznos sufinanciran od strane EU:
3.200.000,00 eura


  Jezero Karla u Grčkoj pozdravlja novi život

Cilj projekta je oživiti jezero Karla koje je suočeno s isušivanjem obnavljanjem ekološke ravnoteže čime  će se postići bolja kvaliteta pitke vode za lokalno stanovništvo i razviti lokalni turizam. Neke od aktivnosti koje će se odvijati tokom projekta su pronalaženje izvora vode iz obližnje rijeke, hidrološki radovi, izgradnja muzeja i održavanje info dana za edukaciju i informiranje lokalnog stanovništva i turista. Projektom će se uzgraditi akumulacija i sustav za prikupljanje vode s uključenim čišćenjem procjedne vode, dovođenjem vode u jezero Karla preko rijeke Pinios, odradit će se pripremni radovi za zaštitu od poplava osobito u ravnicama. Infrastrukturni radovi i radovi za razvoj eko-turizma uključeni ovim projektom su izgradnja Prirodoslovnog muzeja i Informacijskog centra s ciljem predstavljanja prirodne i kulturne prošlosti područja a očekuje se 5000 posjetitelja godišnje. Zavšit će se i započeta studija upravljanja lokalnom vodom i tlom i studija o lokalnoj arheologiji. Tokom projekta biti će organizirane i konvencije, informacijski dani, izložbe i marketinške kampanje kako bi se podigla svijest o važnosti jezera Karla. Očekivani rezultati projekta su poboljšanje 3800 ha zemljišta, razvit će se 110 ha kulturne baštine, otvorit će se 190 radnih mjesta tijekom faze razvoja i još 20 radnih mjesta tijekom operativne faze. Ključni rezultat projekta će biti održivi razvoj vodnog tijela, smanjenje korištenja podzemnih voda za 17,8 milijuna m3 godišnje, smanjenje onečišćenja, količina pitke vode će biti dostatna za 88 000 domova više.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development), 2007.-2013.
Ukupan trošak:
50.000.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
37.890.900,00 eura


Putovanje od pustoši do parka u Italiji

Glavni cilj projekta je stvoriti urbani park koji e biti sastavni dio integriranog razvoja urbanističkog plana. Planirani radovi obuhvaćaju stvaranje arheološke zone i parkirnih mjesta, izgradnju i nadogradnju pristupnih cesta, razvoj biciklističkih staza i sustava za proizvodnju fotonaponske energije. Izgradit će se 3,6 km pristupnih cesta , 1880 m2 fotonaponskih objekata, 660 kW energije će se proizvesti od strane tih objekata i procjenjuje se 1.449.077 posjetitelja parka svake godine. Projektom će se  izravno utjecati na okoliš i kvalitetu života građana. Tijekom projekta će se zaposliti 175 radnika tijekom 20 mjeseci i 127 novih radnih mjesta će se otvoriti u operativnoj fazi.

Program:
ERDF (European Fund for Regional Development), 2007.-2013.
Ukupan trošak:
75.889.700,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
37.944.900,00 eura