EU fondovi - strukturni fondovi

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (European Regional Development Fund – ERDF)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.

EU fondoviEuropski fond za regionalni razvoj strukturni je fond namijenjen državama članicama EU za ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, proizvodnju, jačanje turističke ponude, ulaganja u informatičko društvo te regionalnu i lokalnu infrastrukturu.

Hrvatska će kroz korištenje tog instrumenta, a posebice se to odnosi na tijela državne uprave, mala i srednja poduzeća te znanstveno-istraživački sektor, imati na raspolaganju sufinanciranje od 50 do čak 75 posto ukupne vrijednosti projekta.

Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 4,32 milijardi €

Neki od najvažnijih prioriteta za Hrvatsku u razdoblju nakon pristupanja su:

- unaprjeđenje prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada kroz županijsku infrastrukturu centara za zbrinjavanje otpada;

- sanacija i zatvaranje neodgovarajućih odlagališta i sanacija visokoonečišćenih lokacija;

- osiguranje povoljnih uvjeta za očuvanje prirode i biološke raznolikosti izradom planova upravljanja za područja ekološke mreže Natura 2000;

- istraživanje i kartiranje morskih staništa radi definiranja prijedloga ekološke mreže Natura 2000 u moru;

- unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima radi edukacije javnosti;

- unaprjeđenje procjene kakvoće zraka razvojem i rekonstrukcijom nacionalnih i lokalnih mreža za praćenje kakvoće zraka;

- doprinos sigurnosti opskrbe energijom te smanjivanje klimatskih promjena provedbom i razvojem projekata za povećano korištenje obnovljivih izvora energije i mjera radi veće energetske učinkovitosti;

- jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva aktivnostima kao što su poboljšanje poslovnog okruženja, povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te uvjeta za transfer tehnologije i podržavanje aktivnosti gospodarstva zasnovanog na znanju.

Ovim će se programom stvoriti bolji uvjeti za pristup mikrozajmovima i jamstvima za mala i srednja poduzeća, a podrška poduzetništvu bit će osigurana podržavanjem klastera.

Pregled dokumenata u sklopu Zajedničkog strateškog okvira ali i ostale javne politike i strateške dokumente koji su važni u kontekstu financiranja iz europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

- Operativni program Konkurentnost i kohezija,
Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.,
Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.,
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine,
Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine.