Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (European Centre for the Development of Vocational Training) ima savjetodavnu ulogu i pomaže Komisiji, državama članicama, institucijama EU i drugim organizacijama s kojima surađuje da na osnovi njegovih istraživanja i podataka kompetentno odlučuju o politikama strukovnog osposobljavanja.

Svojim suradnicima Centar priskrbljuje najnovije informacije o stanju i kretanjima u strukovnom obrazovanju i izobrazbi u EU.

Web stranica: http://www.cedefop.europa.eu