Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europska zaklada za stručnu izobrazbu (European Training Foundation) je osnovana radi podrške reformama strukovne izobrazbe u zemljama partnerima u sklopu programa EU kao što su MEDA, PHARE, TACIS, te radi prijenosa iskustva EU u području izobrazbe i osnivanja tržišta rada u trećim zemljama.

Kao specijalizirani centar za razvoj sustava izobrazbe i učenja vještina zaklada nudi:

  • uvid u relevantne političke, socijalne i ekonomske prilike
  • know-how i iskustvo u pitanjima strukovne izobrazbe i tržišta rada
  • razvoj programa cjeloživotnog učenja
  • prenošenje stručnih znanja u okviru realizacije programa EU

Dajući stručna mišljenja ljudima u različitim regijama i kulturama, Zaklada pomaže razvijati profesionalna umijeća i vještine, te potiče poboljšanje uvjeta života i učešće u demokratskim procesima, uz poštivanje ljudskih prava i kulturne raznolikosti. Osobito nastoji pridonijeti konkurentnosti, zapošljavanju i pokretljivosti u suvremenim gospodarstvima.

Web stranica: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home