Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofund)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) je uspostavljena kako bi doprinijeo planiranju i razvoju boljih uvjeta života i rada u Europi.

Fond vladama, zaposlenicima, sindikatima i Komisiji pruža znanja i savjete koje crpi iz nezavisnih komparativnih istraživanja.

Web stranica: www.eurofound.europa.eu