Europska jedinica za pravosudnu suradnju (EUROJUST)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Svrha EUROJUST-a (The European Union’s Judicial Cooperation Unit) je omogućavanje efikasnog otkrivanja i procesuiranja počinitelja kaznenih dijela organiziranog kriminala koji prelazi državne granice na teritoriju svih država članica.

Osnovni ciljevi Eurojusta su: poticanje i poboljšavanje suradnje vlasti država članica u području istrage i kaznenog progona, poboljšanje suradnje vlasti država članica u području međusobne pravne pomoći i provedbe zahtjeva za izručenje, učinkovite istrage i vođenje procesa.

Web stranica: http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx