Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (European Aviation Safety Agency) pomaže Komisiji oblikovati nova pravila za sigurnost zračnog prometa, a osobito u područjima: odobrenja zračnih operacija, izdavanja certifikata aeronautičkih proizvoda i rezervnih dijelova zrakoplova, odobrenja za rad organizacijama i pojedincima koji se bave održavanjem zrakoplova, licence za posade zrakoplova i sigurnosni nadzor aerodroma i nadzor nad pružateljima usluga zračnog prijevoza.

Agencija je također odgovorna za nadzor nad primjenom zajedničkih propisa i nužnih sigurnosnih mjera, za ispitivanje i harmonizaciju izdanih certifikata, za primjenu strogih tehničkih kritrerija koji jamče sigurnost i zaštitu okoliša od zagađenja bukom i ispušnim plinovima, te uspostavljanje kriterija koje svaka letjelica mora zadovoljiti da bi dobila dozvolu za let, za pružanje tehničke pomoći u kontaktima i pregovorima s vlastima trećih zemalja i međunarodnih organizacija odgovornih za sigurnost civilnog prometa.

Web stranica: http://www.easa.eu.int/