Europska agencija za temeljna prava (FRA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Cilj Europske agencije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights) pružanje je podrške i znanja relevantnim institucijama i tijelima na području temeljnih ljudskih prava kod implementacije EU zakonodavstva, kao i potpora članicama u poduzimanju akcija i formulaciji prikladnih mjera postupanja.

Temeljni su prioriteti agencije borba protiv rasizma, ksenofobije i povezanih oblika netolerancije. Agencija se ne bavi pojedinačnim slučajevima kršenja prava, niti ima mogućnost utjecaja na zakonsku regulativu.

Web stranica: fra.europa.eu