Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (European Agency for Safety and Health at Work) za svoj cilj ima postizanje sigurnijih, zdravijih i produktivno poticajnijih uvjeta na radim mjestima u Europi.

Agencija prikuplja i analizira informacije pomoću kojih pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti na radu i zdravlja u Europi, a djeluje na 4 područja: nadzoru, širenju dobre prakse sigurnosti na radu, istraživanju o zdravlju i sigurnosti na radu, te sustavima i programima Agencije.

Web stranica:  https://osha.europa.eu/hr