Europska agencija za lijekove (EMA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Glavni je zadatak Europske agencije za lijekove (European Medicines Agency) zaštita i unapređenje zdravlja ljudi i životinja nadzorom nad lijekovima koji se koriste u medicinske i veterinarske svrhe.

Jedna od najvažnijih aktivnosti  je nadzor nad lijekovima nakon njihovog odobrenja na način da agencija prima sigurnosna izvješća iz Unije i izvan nje, te koordinira akcije koje pridonose kvaliteti i sigurnosti lijekova. Agencija također ispituje certifikate medicinskih proizvoda u sklopu naputaka koje izdaje Svjetska zdravstvena organizacija. Druga je aktivnost inspekcijski nadzor nad kliničkom praksom, laboratorijskim radom, proizvodnjom i izdavanjem certifikata za medicinske proizvode, te nadzor nad kvalitetom i postupanje u slučaju da se utvrde nedostaci tih proizvoda.

Web stranica: http://www.ema.europa.eu/ema/