Europska agencija za globalni navigacijski satelitski sustav (GSA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europska agencija za GNSS (European GNSS Agency) upravlja nizom aktivnosti na području europskog satelitskog pozicioniranja i navigacijskih programa (uključujući Galileo i EGNOS).

Agencija osigurava da se europski satelitski sustav uspješno komercijalizira i eksploatira, te da zadovoljava sve sigurnosne kriterije. Osim toga, agencija upravlja istraživanjima na području satelitske navigacije, promiče aplikacije i servise za navigaciju te certificira komponente sustava.

Web stranica: www.gsa.europa.eu