EUROPA ZA GRAĐANE (Europe for Citizens)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.


Ovaj program promiče aktivno građanstvo, a glavni je cilj premostiti jaz između građana i Europske unije kroz financijske instrumente. Europa za građane ohrabrivat će suradnju između građana i organizacija iz različitih zemalja te će olakšati razvijanje osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i promicati proces integracije. Program se sastoji od dva podprograma: Sjećanje i Europsko građanstvo te Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Program će se provoditi kroz dvije vrste grant shema: grant sheme za projekte i grant sheme za nevladine organizacije koje promiču aktivno europsko građanstvo.

Budžet: 229 milijuna eura

CILJEVI:

1. Pružanje prilike građanima za sudjelovanje i interakciju u izgradnji „bliže“ Europe

2. Jačanje europskog identiteta koji se temelji na zajedničkim vrijednostima

3. Razvijanje smisla pripadanja Uniji

4. Unapređenje međusobnog razumijevanja i tolerancije između europskih građana dok se doprinosi interkulturalnom dijalogu

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Sastanci građana, bratimljenje gradova
2. Stvaranje transnacionalnih partnerstva i mreža
3. Podrška organizacijama od općeg interesa za Europu
4. Izgradnja zajednice i debate o problemima građanstva temeljene na korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija i/ili društvenih mreža
5. Događaji na razini Europske unije
6. Debate/studije i intervencije o odlučujućim trenucima europske povijesti (važno je očuvati sjećanje na zločine počinjene u vrijeme nacizma i staljinizma)
7. Mišljenja/debate o zajedničkim vrijednostima
8. Incijative za podizanje svijesti o EU institucijama i njihovom radu
9. Radnje koje iskorištavaju i vrednuju rezultate podržanih inicijativa
10. Istraživanja o problemima građanstva i društvenog sudjelovanja
11. Podrška informativnim i savjetodavnim strukturama programa u zemljama članicama

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Potencijalni prijavitelji su europske istraživačke institucije, lokalne vlasti, organizacije za istraživanje europskih javnih politika, udruženja građana i druge organizacije civilnog društva i obrazovne institucije iz zemalja članica, zemalja kandidatkinja i zemalja koje su potpisale sporazum EEA.

Programski vodič Europe za građane na hrvatskom jeziku možete vidjeti ovdje.

SLUŽBENE STRANICE: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm