Aktualno

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
  • Objavljeno:
  • 21.05.2018.

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljujemo pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na predviđeni datum objave.

Analizom indikativnih planova svih operativnih programa Republike Hrvatske za razdoblje siječnja i veljače 2018.g. utvrdili smo da su se gotovo svi pozivi otvorili, kao što je i bilo najavljeno pojedinim indikativnim planom.

Međutim, situacija se promijenila u razdoblju ožujka i travnja 2018.g. jer veliki broj poziva nije otvoren prema najavama te su izmjenama indikativnih planova predviđeni rokovi za otvaranje poziva pomaknuti na kasnije mjesece u 2018.g.

U nastavku vam donosimo pregled poziva u najavi za ožujak i travanj sufinanciranih iz svih operativnih programa Republike Hrvatske za 2018.g.

Plan objave poziva za 2018.g. u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

eb1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Početkom ožujka 2018.g. objavljena je izmjena indikativnog plana objave poziva Programa ruralnog razvoja za 2018.g. s najavama ukupno 22 poziva koji su se trebali otvoriti u ožujku i travnju 2018.g.

Od najavljenih 22 poziva, u ožujku i travnju, objavljeno je samo tri poziva. Natječaj 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta objavljen je 23. ožujka 2018.g., te je zatvoren 13. travnja 2018.g.

Poziv za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima objavljen je prema Planu, 11. travnja 2018.g. Cilj je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja, a više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji može saznati ovdje.

Poziv za tip operacije 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka objavljen je 6. travnja 2018.g. Više o Pozivu, kao i trenutačno važeću natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a prihvatljiv trošak je polica osiguranja.

Plan objave poziva za Program ruralnog razvoja ponovno je izmijenjen 14. svibnja 2018.g., čijom se izmjenom rokovi za otvaranje poziva koji nisu otvoreni u planiranom razdoblju, pomiču na kasnije mjesece 2018.g. Izmijenjeni plan objave poziva možete pogledati ovdje.


Plan objave poziva za 2018.g. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

eb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikativni godišnji plan objave poziva za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali objavljen je tek sredinom veljače 2018.g. te su se u ožujku i travnju trebala otvoriti osam poziva, od kojih je otvoreno samo tri poziva. Dana 30. ožujka 2018.g. otvorio se poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ koji je bio najavljen za veljaču 2018. Više o pozivu možete saznati ovdje. 

Također, u ožujku je objavljen i Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ koji je trebao biti objavljen u veljači 2018.g. Cilj Poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Početkom ožujka otvorio se poziv Unaprjeđenje usluga za djecu rane i predškolske dobi u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za koji su prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave i regionalne (područne) samouprave mogli dostaviti projektne prijave do 14. svibnja 2018.g.

Poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 objavljen prema planu u ožujku, a krajnji rok prijave na poziv kojem je cilj povećati znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske je 31. prosinca 2018.g. Više o pozivu i pripadajućoj dokumentaciji saznajte ovdje.

Za Poziv Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine objava je bila predviđena u travnju, a objavljen je na kraju ožujka. Pozivom se želi povećati socijalna uključenost i integracija djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.300.000,00 HRK, a više možete saznati ovdje.


Plan objave poziva za 2018.g. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

eb3

 

 

 

 

 

Osim navedenih poziva otvorili su se i pozivi izravne dodjele i ograničeni pozivi:
– Kuća Tambure-Slavonska notna bajka – infrastrukturni radovi
– Poziv za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac
– Poziv za sufinanciranje izgradnje mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama – 2. projektna faza
– Postupak izravne dodjele za strateški projekt „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“
– Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak
– ITU Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod
– ITU Razvoj i unapređenje osječke Tvrđe
– Izravna dodjela za strateški projekt „Arheološki park Vučedol“
– Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO).

U ožujku i travnju objavljene su treća i četvrta izmjena Indikativnog godišnjeg plana poziva na dostavu projektnih prijedloga Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Treća izmjena bila je 9. ožujka 2018.g., a izmjenom su u plan dodani Pozivi:
– 4 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza
– 1 Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Četvrta izmjena indikativnog plana objavljena je 19. travnja 2018.g. kojom su iz Plana izbrisani već otvoreni pozivi, promijenjeni su indikativni datumi objave poziva te su dodani novi pozivi:
– 6i1 Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
– 2.1 Certifikacijom proizvoda do tržišta.

U novom planu izmijenjeni su indikativni datumi objave Poziva koje možete saznati u Indikativnom planu objave poziva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.  

Trećom i četvrtom izmjenom indikativnog godišnjeg plana objave poziva za Operativni program Konkurentnost i kohezija svi pozivi koji su bili predviđeni da se otvorene u ožujku i travnju, pomaknuti su za otvaranje u kasnijim mjesecima 2018.g.

U ožujku i travnju otvorena su dva poziva, od planiranih četiri. Također, otvoreno je i 9 ograničenih poziva ili poziva izravne dodjele.

Od navedenih otvorenih poziva izdvojili bi: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norma) namijenjen je mikro, malim ili srednjim poduzećima za ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Prvom izmjenom natječajne dokumentacije, izmijenjen je početak zaprimanja projektnih prijedloga na 11. lipanj 2018.g.  Sve detalje i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Unutar navedenog Operativnog programa, važno je napomenuti da je Poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ KK.03.2.1.10, dana 3. svibnja 2018.g. u 9:00 sati, bio otvoren za podnošenje projektnih prijava. Međutim zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja u prvih sat vremena zaprimljeni iznos projektnih prijedloga i traženih bespovratnih sredstava dosegnuo je 300% ukupne alokacije za predmetni poziv. Zbog toga, Poziv je zatvoren i dana 8. svibnja 2018.g. poništen zbog nepoštivanja načela jednakog tretmana. Na službenim stranicama, https://efondovi.mrrfeu.hr objavljeno je da će u roku od najviše mjesec dana od dana objave obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava (8.6.2018.).


Plan objave poziva za 2018.g. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.

eb4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikativni plan objave poziva za 2018.g. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g. objavljen je tek 9. ožujka 2018.g.. Prema indikativnom planu najavljeno je otvaranje deset poziva za razdoblje ožujka i travnja 2018.g., ali ni jedan najavljeni poziv nije objavljen.

Zaključno, analizom indikativnih planova za sve operativne programe Republike Hrvatske te pozive koji su bili najavljeni za ožujak i travanj vidljivo je da većina poziva nije otvorena. Iz Programa ruralnog razvoja otvoreno je tri poziva od 22 najavljenih, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali od najavljenih osam poziva, objavljeno je samo tri poziva i dva poziva koji su kasnili s objavom, a u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. nije objavljen ni jedan poziv. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija objavljena su dva poziva od najavljenih četiri poziva prema izmijenjenom indikativnom planu, te je objavljeno 9 ograničenih poziva ili poziva izravne dodjele. Također, indikativni plan za Operativni program Konkurentnost i kohezija već je četvrti puta izmijenjen i osim što se svakom izmjenom mijenjaju indikativni datumi objave poziva, dodaju se novi pozivi i više ne prikazuju oni koji su objavljeni. Sve navedeno otežava praćenje razine ažurnosti objavljivanja poziva iz navedenog Operativnog programa.