Aktualno

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
  • Objavljeno:
  • 10.11.2017.

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljujemo pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na predviđeni datum objave.

U prošlim rubrikama zaključili smo da su kasnile gotovo sve objave poziva za dosadašnje razdoblje, a u rujnu i listopadu nastavljeno je s istim trendom. Najavljeno je otvaranje 35 poziva od koji nije otvoren niti jedan najavljen za navedene mjesece.

Spomenuti broj od 35 neotvorenih poziva je manji ukoliko uzmemo u obzir da je u listopadu došlo do ponovne izmjene Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2017.g.. Izmjenom je došlo do promjene datuma objava poziva te su oni odgođeni najranije za studeni. Detaljnija analiza bit će opisana u nastavku, a novi izmijenjeni Indikativni plan možete preuzeti OVDJE. Također veći broj poziva Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. je odgođen za kraj 2017.g. te početak 2018.g..

Otvoreno je ukupno sedam poziva od kojih je pet u modalitetu ograničenog poziva sa već predviđenim prihvatljivim prijaviteljima. Dva otvorena poziva su Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama KK.04.1.1.01 prvobitno najavljen za otvaranje 31. srpnja 2017.g. te Poziv Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06 prvobitno najavljen za kolovoz 2017.g..

Osim navedenih, otvoreni su sljedeći pozivi u modalitetu ograničenog poziva u razdoblju rujna i listopada:
1. Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa; Ograničeni poziv (OPKK)
2. Priprema studijske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava; Ograničeni poziv (OPKK)
3. Na putu do smanjenja rizika od katastrofa; Ograničeni poziv (OPKK)
4. Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje; Ograničeni poziv (OPKK)
5. Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa; Ograničeni poziv (OPKK)

U nastavku vam donosimo pregled poziva u najavi za rujan i listopad sufinanciranih iz svih operativnih programa RH za 2017.g. Za Operativni program Konkurentnost i kohezija prikazat će se pregled poziva prema novom (prva tablica), izmijenjenom Indikativnom planu objavljenom 2. listopada 2017.g., ali ćemo se i osvrnuti na odgođene pozive.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

B1

Prema novom Indikativnom planu u razdoblju rujna i listopada trebala su se otvoriti samo tri poziva od kojih nije otvoren jedan – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

U nastavku se nalazi popis Poziva koji su prvobitno bili najavljeni za rujan i listopad, ali izmjenom indikativnog plana odgođeni su najranije za studeni ili su izbrisani iz Plana. Od navedenih se ističe veći broj poziva za poduzetnike čije otvaranje čekaju mnogi. Također još uvijek nisu otvoreni Pozivi najavljeni u ranijim mjesecima poput  Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

B2

Izmjene Indikativnog plana odnose se na promjene indikativnog datuma objava poziva, brisanje određenih poziva iz Plana te dodavanje novih. Brisani i neobjavljeni pozivi su:
– Program Ureda za transfer tehnologije
– Energetska obnova obiteljskih kuća
– Izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad
– Izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
– Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje
– Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata.

Novi pozivi dodani u Indikativni plan su:
– Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa
– Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodovima
– Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine
Svi su u modalitetu ograničenog poziva. Do kraja 2017.g. trebao bi se otvoriti 21 poziv.

Dana 27. listopada 2017.g. otvoren je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Poziv Priprema IRI infrastrukturnih projekata kako bi se formirala Lista unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava. Krajnji rok prijave je 26. studenog 2017.g., a više možete saznati OVDJE.

 Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

B3

Od poziva navedenih u prethodnoj tablici, koji su najavljeni za rujan i listopad, nije otvoren niti jedan.

Dana 22. rujna 2017. otvoren je poziv Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06. Opći cilj je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama. Krajnji rok prijave je 31. prosinca 2019., a više možete saznati OVDJE.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

B4

Iz Programa ruralnog poziva nije otvoreni niti jedan poziv od 13 najavljenih. Tijekom listopada odgođen je veći broj poziva s predviđenih datuma otvaranja u rujnu i listopada na studeni, prosinac te početak 2018.g.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.

B5

Unutar Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. nije otvoren niti jedan poziv od tri najavljena za rujan i listopad 2017.g.