Aktualno

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
  • Objavljeno:
  • 13.09.2017.

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljujemo pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na predviđeni datum objave.

U prošlim rubrikama zaključili smo da su kasnile gotovo sve objave poziva za dosadašnje razdoblje, a u srpnju i kolovozu nastavljeno je s istim trendom. Najavljeno je otvaranje 10 poziva od koji su otvorena dva poziva. Prema indikativnim planovima objava poziva unutar Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija nije otvoren niti jedan najavljen poziv, a unutar Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali otvoren je po jedan.

Osim poziva najavljenih indikativnim planovima za razdoblje srpnja i kolovoza, otvoren je također Poziv za Mjeru 05, podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, Programa ruralnog razvoja kao reakcija na štete uzrokovane požarima, koje su ovo ljeto prouzročili velike materijalne gubitke. Također otvorilo se više poziva u modalitetu ograničene ili izravne dodjele bespovratnih sredstava unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji će se navesti u nastavku. Otvoreni su i pozivi najavljeni za ranije mjesece 2017.g.

U nastavku vam donosimo pregled poziva u najavi za srpanj i kolovoz sufinanciranih iz svih operativnih programa RH za 2017.g.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

baro - 1

U indikativnom planu objave poziva Programa ruralnog razvoja za 2017.g. za srpanj i kolovoz najavljena su samo dva poziva, od kojih je otvoren jedan za Mjeru 04 Ulaganja u fizičku imovinu, tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu, s kašnjenjem od mjesec dana prema najavljenom datumu objave. Pročitajte više i preuzmite dokumentaciju OVDJE.

Raspisivanje drugog poziva za tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda najavljeno je za 3. srpnja 2017.g., međutim objava je odgođena je zbog obrade prvog poziva. Završetkom obrade, odnosno izdavanjem konačnih odluka od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju steći će se uvjeti za objavu drugog poziva.

Osim navedenih poziva, u kolovozu je otvoren poziv unutar Mjere 05, tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Svrha Poziva je dodjela potpora za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Ukupan iznos bespovratnih sredstava ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK, a prihvatljivi korisnici potpore mogu ostvariti intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Više o navedenom Pozivu pročitajte OVDJE.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.

baro - 2

Unutar Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. nije otvoren niti jedan poziv od dva najavljena za srpanj i kolovoz 2017.g.

Tijekom srpnja otvoren je poziv za Mjeru IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture, najavljen za lipanj 2017.g. Poziv je otvoren 28. srpnja 2017.g, a putem njega mogu se sufinancirati ulaganja u:
– izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, opremanje objekata za preradu proizvoda
– izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora
– izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju
– kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila
– kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda
– kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

baro - 3

U indikativnom godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za srpanj i kolovoz 2017.g. najavljena je objava tri poziva od kojih je otvoren samo jedan.

Poziv Specijalističko usavršavanje doktora medicine ima za cilj poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske. Poziv se vodi u modalitetu ograničenog poziva te prihvatljivi prijavitelji mogu prijaviti svoje projektne prijedloge do iscrpljenja dostupne financijske omotnice, najkasnije do 31. prosinca 2018.g. Saznajte više OVDJE.

Također 5. srpnja otvoren je poziv Podrška programima usmjerenim mladima UP.02.1.1.04, najavljen za lipanj 2017.g. Poziv je dana 11. rujna 2017.g. zatvoren.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

baroOPKK

Za srpanj i kolovoz 2017.g. iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija najavljena su za otvaranje tri poziva od kojih nije otvoren niti jedan.

Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs ima za cilj podršku aktivnostima koje nisu prihvatljive za financiranje iz Obzora 2020, ali nužnih za uspješnu provedbu ili održivost financiranog projekta.

U okviru prioritetne osi 4. (specifični ciljevi 4b1 i 4b2) prioriteti financiranja bit će usmjereni na promicanje mjera obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u sektorima s najvećim udjelom u potrošnji energije. Otvaranjem gore navedenih poziva utjecat će se na pokretanje energetske učinkovitosti, uštedu energije, smanjenje udjela konvencionalnih goriva u proizvodnim industrijama te uslužnom sektoru.

Dana 1. kolovoza 2017.g. otvoren je poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku najavljen za 30. lipnja 2017.g. Svrha je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima. Navedeno će pridonijeti povećanju prodaje u inozemstvu, raznolikosti vanjske trgovine i udjela izvoza MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Saznajte više o Pozivu te preuzmite natječajnu dokumentaciju OVDJE.

Tijekom srpnja i kolovoza otvoreno je više poziva koji nisu bili najavljeni indikativnim planom za 2017.g. te su izravni i ograničeni postupci dodjele bespovratnih sredstava. Navodimo ih u nastavku:
– Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
– Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Donja Dubrava
– Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Mursko Središće
– Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice
– Postupak izravne dodjele strateškog projekta Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
– Identifikacija i kartiranje morskih staništa

U sljedećim mjesecima, rujnu i listopadu predviđeno je otvaranje većeg broja poziva iz svih operativnih programa Republike Hrvatske od kojih se ističu oni za mala i srednja poduzeća. U nastavku navodimo pregled poziva najavljenih za otvaranje u rujnu i listopadu.

baro - 5baro - 6