Aktualno

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
  • Objavljeno:
  • 14.03.2017.

Portal eu-projekti.info uvodi novu rubriku “EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava”. Na kraju svakog mjeseca objavit ćemo pregled svih indikativnih planova objava poziva za navedeni mjesec s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na predviđeni datum objave.

Promatrajući najave poziva unutar svih operativnih programa za 2017. g., može se zaključiti da su kasnile gotovo sve objave poziva i natječaja. Unutar OP Konkurentnost i kohezija, OP Učinkoviti ljudski potencijali i OP za pomorstvo i ribarstvo niti jedan poziv nije objavljen kako je bilo najavljeno u indikativnom planu za 2017. g. Većina poziva nije uopće otvorena, dok su tri unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali otvorena u ožujku 2017. g.

Pozivi unutar Programa ruralnog razvoja otvarani su dosljedno indikativnom planu za 2017. g. te je jedino došlo do kraćih kašnjenja otvaranja poziva i još uvijek se čeka otvaranje poziva najavljenih za 15. veljače. To su pozivi u  sklopu Mjere 1 – edukacija i usavršavanja mladih poljoprivrednika i subjekata koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije te demonstracijske aktivnosti iz Podmjere 1.2.

U siječnju i veljači ukupno je otvoreno 11 poziva unutar najavljenih u indikativnom planu Programa ruralnog razvoja za 2017. g.

U nastavku Vam donosimo pregled poziva u najavi za siječanj i veljaču sufinanciranih iz svih Operativnih programa RH za 2017. g.

Plan objave poziva za 2017. g. u okviru mjera Programa ruralnog razvoja

baro1

U indikativnom planu objave poziva Programa ruralnog razvoja za 2017. g. najavljeno je 14 poziva koji će se otvoriti u razdoblju siječnja i veljače 2017. g.

U siječnju su, kako je i bilo najavljeno, otvorena dva poziva. Poziv iz Mjere 9., tip operacije 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija otvoren je 24. siječnja, a 27. siječnja otvoren je poziv za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Od 1. veljače krenula su strukovna savjetovanja i osposobljavanja za specifične poljoprivredne teme i poljoprivrednike unutar Mjere 1 i Mjere 2.

U sklopu Mjere 1 najavljeno je otvaranje poziva s ciljem edukacije i usavršavanja mladih poljoprivrednika i subjekata koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije te demonstracijske aktivnosti iz Podmjere 1.2. Indikativni datum objave poziva za navedene Mjere je 15. veljače.

Također za 15. veljače najavljen je bio poziv Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija namijenjena odabranim LAG-ovima unutar podmjere 19.2. međutim on je otvoren 2. ožujka 2017. g.

Dana 24. veljače otvoren je Poziv za tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Otvaranje poziva kasnilo je četiri dana zbog tehničkih razloga.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

baro2png

Otvoreni trajni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz kohezijskog fonda najavljen je za 25. siječnja 2017. godine, međutim još uvijek nije otvoren. Aktivnosti Poziva vezane su uz gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, nadzor građevinskih radova, tehničku pomoć te vidljivost i upravljanje projektom. Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave s ukupnim indikativnim iznosom financijske omotnice od 150.000.000,00 HRK.

Na upit o razlogu kašnjenja Poziva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odgovorilo je da je priprema Poziva u završnoj fazi te se u najskorije vrijeme očekuje njegova objava. Datum objave je produljen zbog produženja e-savjetovanja za sažetak Poziva. Temeljem odgovora na zaprimljena pitanja od strane javnosti finaliziran je nacrt dokumentacije Poziva te je započeo postupak konzultacija s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Po završetku konzultacija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije službeno dostavilo na odobrenje paket dokumentacije za Poziv za gradnju reciklažnih dvorišta te se očekuje skoro odobrenje navedenog Poziva.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.

baro3

Unutar OPPR-a za veljaču je objavljena samo jedna najava za Mjeru I.1 Inovacije koja se nije otvorila.

 Plan objave poziva za 2017.g. u okviru mjera Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

baro4

U indikativnom godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za veljaču 2017. g. najavljena je objava šest poziva od kojih su otvorena samo tri.

Najave poziva su iz svih prioritetnih područja OP učinkoviti ljudski potencijali. Unutar Prioritetne osi 1e otvoren je poziv: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III 10. ožujka 2017. g.

Indikativni datumi objava poziva u veljači za Prioritetnu os 2 odnosili su se na tri poziva: Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1, Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 i Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Od navedenih, 1. ožujka 2017. godine otvoren je poziv Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

U veljači je trebao biti otvoren i po jedan Poziv unutar Prioritetne osi 3 i 4,. a to su Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti koji je otvoren 3. ožujka 2017. g. i Jačanje socijalnog dijaloga – faza III koji nije još uvijek otvoren.

 Na upit o razlogu kašnjenja poziva i predviđenim datumima otvaranja Ministarstvo rada i mirovinskog sustava najavilo je otvaranje poziva Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 i Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 za 15. ožujka 2017. g. dok je objava poziva Jačanje socijalnog dijaloga – faza III. planirana za travanj 2017. g.