Aktualno

Dvodnevni praktični trening: Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova – 23. i 24. studenog 2017.g.
  • Objavljeno:
  • 14.11.2017.

Provedba-23-i-24-studeni

Zašto provodimo praktični trening?

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila pravo korištenja potpuno novih EU fondova i znatno većih iznosa! Radi se o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te iznosu od gotovo 12 milijardi eura do 2020. godine. Međutim, novi fondovi sa sobom donose i potpuno nova pravila provedbe projekata koja se značajno razlikuju od pravila IPA programa te onih u programima Unije! Upravo o tim pravilima ovisi koliko će EU novca iskoristiti korisnici koji su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prema našem iskustvu, netom nakon potpisa ugovora, korisnici imaju najviše pitanja, počinju paničariti i brinu oko toga hoće li sve napraviti u zadanim rokovima. Tomu dodatno doprinosi i uspostavljanje režima provedbe kod posredničkog tijela razine dva (dalje: PT2) s kojim će korisnik komunicirati, zbog čega dolazi do kašnjenja u dostavi provedbenih paketa dokumentacije, a neke se provedbene radionice uopće ne održe. Sve to utječe na kašnjenje izvršenja brojnih ugovornih obveza korisnika, posebice u prvom kvartalu provedbe, a može imati i nepovoljan utjecaj na provedbu cijelog projekta. Umjesto da su zadovoljni što su osigurali sredstva za provedbu svojih projekata, korisnici osjećaju i misle da čine nešto krivo.

Upravo je zato sadržaj treninga stavljen u kontekst provedbe projekta tako da se simuliraju obveze korisnika od trenutka potpisa ugovora pa sve do kraja provedbe projekta te je koncipiran na trojnoj formuli 3P formuli (Pregled – Papirologija – Praksa) koja osigurava da polaznici saznaju što su im obveze, vide koje obrasce moraju koristiti i izvježbaju pripremu tih obrazaca, a sve na primjeru dvaju projekata koji su financirani strukturnim fondovima – jedan iz Europskog fonda za regionalni razvoj i jedan iz Europskog socijalnog fonda.

Što je cilj praktičnog treninga?

Praktični trening „Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova! Ima tri cilja kako slijedi:
1 PREGLED – Taksativno nabrojati i predstaviti polaznicima sve promjene u provedbi projekata koje su se dogodile prelaskom na Europske strukturne i investicijske fondove i opisati sve njihove ugovorne obveze.
2 PAPIROLOGIJA – Predstaviti i detaljno pojasniti novu dokumentaciju za provedbu projekata.
3 PRAKSA – Obučiti polaznike da praktično provode projekte na primjeru poduzetničkog projekta (Europski fond za regionalni razvoj) i primjeru tzv. soft projekta (Europski socijalni fond) kroz izradu svih ključnih provedbenih dokumenata i simulaciju svih postupaka.

Koji je sadržaj praktičnog treninga i metodologija provedbe?

Praktični trening traje dva dana od 9:30 – 16:30 sati s pauzama za kavu i ručak. Provodi se u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI nekoliko puta godišnje.

Teme koje obrađujemo praktičnim treningom kronološki su posložene tako da prate proces provedbe projekta od trenutka potpisa ugovora, čime polaznike stavljamo u situaciju u kojoj će se zaista i naći kada započnu provoditi svoje projekte, a izabrane su zato što predstavljaju najvažnije fokus točke u samoj provedbi projekata. To su:
TEMA 1 – Što nakon potpisa ugovora?
TEMA 2 – Kako provesti javnu nabavu i ne izgubiti novac?
TEMA 3 – Kako napisati izvještaj i što je s dotokom novca?
TEMA 4 – Kako provesti projekt prema planu i što ako trebam napraviti izmjenu?

Kome je namijenjen trening?

Trening je namijenjen širokom krugu polaznika, od početnika pa do postojećih korisnika sredstava iz fondova EU, koji žele naučiti kako praktično provesti projekte financirane iz strukturnih fondova, a posebice:
– Početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe,
– Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte za najavljene natječaje ili onima koji su u fazi provedbe,
– Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije,
– Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije,
– Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.),
– Jedinicama lokalne i područne samouprave koje žele pripremati i provoditi svoje projekte,
– Konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga,
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama.

Tko će voditi trening?

Edukaciju vode gđa. Ariana Vela iz tvrtke EU PROJEKTI, jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata te gđa. Ivana Rukavina Halilagić, iz tvrtke EU PROJEKTI, zadužena za pripremu i provedbu projekata, pripremu i provedbu postupaka javne nabave, kao i izvještavanje za klijente u okviru Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i drugih izvora.

Kolika je cijena treninga i što je u njega uključeno?

Cijena treninga iznosi 2.500,00 Kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje treninga uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:
Poziv
Program
Prijavnica

Veselimo se našem zajedničkom radu!

Što drugi kažu o edukaciji?

Ovakav način pristupa „edukacije“ smatram da je vrlo produktivan jer se ostvaruje međusobna suradnja predavača i nas kao sudionika u tumačenju navedene edukacije. Organizacija je na vrlo zahtjevnom nivou provedena. Hvala!

Marijana Orlić Kustić, Komunalno društvo Pag