Primjeri projekata - programi unije

CULTURE
  • Objavljeno:
  • 10.09.2012.

Cradles of European Culture – CEC

Cilj ovog projekta je predstaviti sve lokalitete uvrštene u rutu i napraviti virtualnu ali stvarnu ‘šetnju’ ranosrednjovjekovnom Europom, temeljenu na zajedničkim kriterijima prezentacije.U projektu sudjeluju stručnjaci iz arheologije, povijesti umjetnosti, muzeologije, muzejskog menadžmenta i turizma te lokalnih uprava kako bi stvorili platformu istraživača i zainteresiranih strana na kojoj će se raspravljati o kriterijima zaštite i prezentacije kulturnoga dobra te o baštini kao temelju turističke ponude i važnom segmentu obrazovnih kurikuluma. Projekt pokriva razdoblje od 850. do 1050. i prostor središnjeg dijela nekad velikog i jedinstvenog carstva poznatog pod nazivom Francia Media.  korisnik projekta je slovenski Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, a hrvatski partner je Filozofski fakultet u Rijeci. Ostali su partneri belgijski Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting, Provinciaal Archeologische Museum Velzeke i Provinciaal archeologische auseum Ename, nizozemski Gemeente Nijmegen i Research Institute for the Heritage, talijanski IBACN Emilia Romagna, češki Institute of Archaeology of the Academy of Sciences, njemački Roman-Germanic Commission of the German Archaeological Institute. Vrijednost projekta je 4,4 milijuna eura.