Savjeti - provedba projekata

ZA GANTICU

Plan aktivnosti – Gantt tablica

U projektu je potrebno odrediti trajanje, najčešće u mjesecima, i raspored provedbe pojedinih aktivnosti. Trajanje mora biti usklađeno s dozvoljenim trajanjem navedenim u Uputama za prijavitelje. Za potrebe koordinacije i jasnijeg prikaza aktivnosti koristi se ... Detaljnije »

PRAG

Sekundarna nabava

Sekundarna nabava je pojam koji označava javne nabave koje se provode u sklopu provedbe projekata financiranih bespovratnim sredstvima. Drugim riječima, ako u skopu projekta morate nabaviti računalnu opremu, tiskati publikacije, angažirati stručnjake da za vas ... Detaljnije »

De minimis

Važnost “de minimis” pravila u EU projektima

Dodjela bespovratnih sredstava u okviru grant shema iz programa IPA, ali i drugih programa, znači primjenu storogo pravila pod nazivom „de minimis“. Ovo pravilo temelji se na presumpciji da u većini slučajeva mali iznosi državnih ... Detaljnije »

EU fondovi

Kako uspješno pripremiti prenamjenu proračunskih sredstava?

Veliki broj korisnika EU fondova susretne se tijekom provedbe projekta s problemom viška ili manjka sredstava u pojedinim proračunskim stavkama koje mogu ugroziti provedbu projekta ili dovesti u pitanje opravdanost određenih projektnih troškova. Manjkovi i ... Detaljnije »