Savjeti - pisanje projekata

KRAJNJI KORISNICI

Analiza dionika – važan alat u planiranju projekta

Analiza dionika predstavlja još jedan važan korak u planiranju i pripremi projekta za korištenje fondova EU. Cilj analize jest identificirati one osobe i organizacije (tzv. stakeholders) koji će, na direktan ili indirektan način, biti uključeni ... Detaljnije »

UPITNIK

Analiza problema i problemsko stablo

Jedan od prvih koraka u razvoju projektne ideje jest pravilna i precizna identifikacija problema koje ćete rješavati provedbom projekta. Nakon što ste identificirali probleme, potrebno ih je proanalizirati i stvoriti međusobne relacije. Upravo je zato ... Detaljnije »

Projekti

Što je logička matrica?

Pristup logičke matrice (eng. logframe) predstavlja jedan od osnovnih metodoloških alata planiranja i implementacije projekata financiranih iz EU fondova. Logička matrica sastavni je dio projektne dokumentacije u IPA projektima koja u tabličnom prikazu objedinjuje logiku ... Detaljnije »

TG

Kako precizno definirati ciljanu skupinu projekta?

Ciljana skupina projekta (tzv. target group) jesu organizacije ili pojedinci na koje projekt neposredno utječe i koji su, na ovaj ili onaj način, direktno uključeni u provedbenu fazu projekta. Način uključivanja ovisi o ciljevima i ... Detaljnije »

CILJANA SKUPINA

Tko su krajnji korisnici projekta?

Osim ciljane skupine, odnosno onih na koje projekt direktno utječe provedbom aktivnosti, postoji još jedna važna grupacija korisnika projekta. To su krajnji korisnici (tzv. final beneficiaries), odnosno osobe i organizacije koje nisu direktno uključene u ... Detaljnije »

EU_IPA

Što su projektni rezultati i aktivnosti?

Projektni rezultati su mjerljivi proizvodi koji nastaju kao posljedica provedbe niza projektnih aktivnosti. Oni mogu biti kvalitativni i kvantitativni, a potrebni su kako bi se ispunili specifični ciljevi i svrha projekta. Ovisno o sadržaju i ... Detaljnije »