Savjeti - natječajna dokumentacija

E-PRIJAVA

Elektronski sustav prijave projekata

Unatoč činjenici da IPA projekte prijavljujemo pisanim putem, uz dostavu elektronske verzije dokumentacije na CD-u, Europska unija za centralizirane projekte prakticira elektronski sustav prijave projekata – EPSS. EPSS, odnosno Electronic proposal Submission Service, koristi se ... Detaljnije »

SLANJE PROJEKTA

Priprema i slanje dokumentacije pisanim putem

Kako biste pravilno pripremili dokumentaciju i poslali je u dovoljnom broju primjeraka, važno je precizno pročitati odjeljak u Uputama za prijavitelje koji se odnosi na slanje projektne prijave. U njemu će biti naznačeno koliki broj ... Detaljnije »