Programi Unije 2014. - 2020.

Screen-shot-2013-07-01-at-14.39.40

PROGRAM ERASMUS ZA SVE (Erasmus+)

Erasmus+ novi je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport prije poznat pod nazivom Erasmus za sve. Cilj ovog programa doprinijeti je smanjenju ranog napuštanja škole kao i povećanju broja visokoobrazovanih. Program će promicati mogućnosti ... Detaljnije »

European union concept, digital illustration.

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (Employment and Social Innovation- EaSi)

Novi program EU Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi) za cilj ima podržati napore država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kroz koordinaciju politike, identifikaciju, analizu ... Detaljnije »

youth iniciative

INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH (Youth Employment Initiative)

Europsko vijeće osmislilo je Inicijativu za zapošljavanje mladih kako bi dodatno pojačali vrlo značajnu potporu koja se već prima kroz Europske strukturne fondove, a namijenjena je mladim ljudima koji nisu u obrazovanju, zaposleni ili na ... Detaljnije »

Health4Growth-

ZDRAVLJE ZA RAST (Health for Growth)

Program „Zdravlje za rast“ treća je akcija koja financira ciljeve zdravstvene strategije Europske unije. Cilj ovog programa je rad sa državama članicama za poticanje inovacija u zdravstvu i povećanje održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanje zdravlja građana ... Detaljnije »

health and consumers

PROGRAM POTROŠAČ (Consumer)

Ovaj će program nastojati zaštititi zdravstvene, sigurnosne i ekonomske interese europskih građana. Također će integrirati interese potrošača u sve politike koje se odnose na zajednicu te će staviti težište na zaštitu potrošača u novim zemljama ... Detaljnije »

European union concept, digital illustration.

PROGRAM CARINE 2020 (Customs 2020)

Program Customs 2020 podržavat će suradnju između nadležnih tijela za carinu u Europskoj uniji kako bi se njihova učinkovitost maksimizirala. Program će olakšati umrežavanje, zajedničke aktivnosti i obuku među osobljem, a u isto vrijeme će ... Detaljnije »