Programi Unije 2014. - 2020.

HORIZON

OBZOR 2020 (Horizon 2020)

Obzor 2020 novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije te je dio pogona za stvaranje novog rasta  i stvaranje radnih mjesta u Europi.   Različite vrste sredstava koje pružaju ova dva postojeća programa ... Detaljnije »

COSME

PROGRAM ZA KONKURENTNOST PODUZETNIŠTVA I MSP (COSME- Programme for the Competitiveness of Enterprises & SMEs)

Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća – COSME za cilj ima jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća Europske unije, uključujući sektor turizma, poticanje poduzetničke kulture te promicanje stvaranja i rasta malih i srednjih ... Detaljnije »

Kreativna europa

KREATIVNA EUROPA (Creative Europe)

Program Kreativna Europa daje potporu očuvanju i promicanju europske kulturne i jezične raznolikosti te daje podršku jačanju konkurentnosti sektora čime pridonosi strategiji Europa 2020 i njezinim temeljnim inicijativama. Program objedinjuje dosadašnje programe iz razdoblja 2007.-2013. ... Detaljnije »

life20logo

PROGRAM ŽIVOT (Life)

Novi je LIFE program nastavak programa LIFE+ iz razdoblja 2007.-2013. godine. Ovaj je novi program u sebi objedinio dva podprograma: program za okoliš i program za klimu. Program LIFE je katalizator za promicanje implementacije i ... Detaljnije »

citizenship_en

EUROPA ZA GRAĐANE (Europe for Citizens)

Ovaj program promiče aktivno građanstvo, a glavni je cilj premostiti jaz između građana i Europske unije kroz financijske instrumente. Europa za građane ohrabrivat će suradnju između građana i organizacija iz različitih zemalja te će olakšati ... Detaljnije »