Programi Unije 2007. - 2013.

MEDIA

Media 2007

Program kojim se želi očuvati europska kulturološka i lingvistička raznolikost, kao i njezino kinematografsko i audiovizualno naslijeđe. Cilj Očuvanje europske kinematografije, audiovizualne dostupnosti europskim građanima, kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga te uspostavljanje ravnoteže između europskih ... Detaljnije »

KULTURA

PROGRAM KULTURA (Culture Programme)

Namjena Programa Kultura 2007-2013 je poboljšati europsko kulturno područje kroz razvoj suradnje između umjetnika, kulturnih djelatnika i organizacija u državama sudionicama Programa te poboljšati europsko kulturno naslijeđe kroz razvoj prekogranične suradnje. Navedeno obuhvaća projekte kulturne ... Detaljnije »

MP2

PROGRAM MARCO POLO II

Program kojemu je cilj, s proračunom od 450 milijuna eura,  smanjiti opterećenje cestovnog prometa i  njegov negativni učinak na okoliš kroz usmjeravanje prometa sa cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu kako bi se ... Detaljnije »