Programi Unije 2007. - 2013.

index

PROGRAM COST (COST- European Cooperation in Science and Technology)

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) jedan je od najdugovječnijih europskih okvirnih programa koji podupire suradnju između znanstvenika i istraživača na području Europe. Teme Biomedicina i molekularne bioznanosti, kemija i molekularne znanosti i ... Detaljnije »

YIA

MLADI NA DJELU (Youth in Action)

Program “Mladi na djelu” teži poticanju osjećaja aktivnog europskog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima te njihovom uključivanju u oblikovanje budućnosti Unije. Program promiče mobilnost unutar i izvan granica Europske unije, neformalno obrazovanje i ... Detaljnije »

EU fondovi

PROGRAM PROGRESS

Program Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, osnovan je za pružanje  financijske podrške kod provedbe ciljeva EU u zapošljavanju, socijalnim poslovima i jednakim mogućnostima. S ukupnim proračunom od 743,25 milijuna eura, podrška je ... Detaljnije »

Programi Unije

OKVIRNI PROGRAM 7 (FP7- Framework Program 7)

Okvirni program 7 (eng. Framework Program 7 ili FP7) najvažniji je europski program koji sa oko 50,5 milijardi eura financira znanost i istraživanje u proračunskom razdoblju 2007. – 2013.g. Njegovi osnovni ciljevi odnose se na ... Detaljnije »

CIP

OKVIRNI PROGRAM ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (CIP- Competitiveness and Innovation Framework Programme)

S proračunom od 3,6 milijardi eura, Program podupire inovativne aktivnosti malih i srednjih poduzeća, osigurava bolji pristup malog i srednjeg poduzetništva financijama te usluge za potporu poslovanju u regiji, potiče bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih ... Detaljnije »

Programi Unije

PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE (Lifelong Learning Programme)

Program za cjeloživotno obrazovanje najveći je program za obrazovanje u Europskoj uniji s proračunom od 6,9 milijardi eura. Njime se želi pridonijeti razvoju Unije kao naprednog društva znanja, s održivim gospodarskim razvojem, većom stopom zapošljavanja ... Detaljnije »