EU fondovi - IPA

EU fondovi

Komponenta IV

Naziv komponente je “Razvoj ljudskih potencijala”, a cilj joj je poticanje razvoja ljudskih potencijala kroz projekte zapošljavanja, uključivanja ugroženih skupina u društvo, te njihovog obrazovanja i usavršavanja. Kroz ove se projekte Hrvatsku uči i priprema ... Detaljnije »