EU fondovi - IPA

EU fondovi

IPARD – Komponenta V

Naziv komponente je “Ruralni razvoj”, ali poznatija je pod nazivom IPARD. Cilj joj je  podupiranje ruralnog razvoja i poljoprivrede kroz bespovratna sredstva za jačanje poslovanja u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do visine od 50 posto ... Detaljnije »

IPA

Popis nadležnih institucija za IPA program

Ovdje možete naći popis institucija koje su nadležne za natječaje u IPA programu i njihove internetske stranice: IPA I: Pomoć u tranziciji i jačanje institucija Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – http://www.mrrfeu.hr/ Središnja ... Detaljnije »

Projekti

Što je IPA?

IPA – Instrument pretpristupne pomoći europski je program namijenjen pružanju pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU kako bi usvojile stale njezine standarde. Program traje od 2007. do 2013. godine, a Hrvatska ... Detaljnije »

EU fondovi

Komponenta I

Naziv komponente I je “Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija”, a cilj je izgraditi infrastrukturne i ljudske kapacitete tijela javne vlasti za prihvaćanje standarda Europske unije kroz borbu protiv korupcije, dobro upravljanje, prihvaćanje zakonodavnog okvira i ... Detaljnije »

EU fondovi

Komponenta II

Naziv komponente je “Prekogranična suradnja”, a cilj joj je poticanje suradnje među europskim regijama i smanjivanje neujednačenosti njihovog razvoja, kroz jačanje prekogranične suradnje i kvalitete života u graničnim područjima Europske unije. Programi prekogranične suradnje: Slovenija ... Detaljnije »

EU fondovi

Komponenta III

Naziv komponente je “Regionalni razvoj”, a cilj je podizanje tehnoloških infrastrukturnih i drugih kapaciteta za razvoj i podizanje konkurentnosti s ciljem pripreme za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj. Financijski se podupiru projekti namijenjeni prvenstveno ... Detaljnije »