Aktualno

zastava Europa

Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe

Na predstojećem sastanku ministara vanjskih poslova država članica Vijeća Europe, koji se 18. svibnja 2018.g. održava u Elsinoreu u Danskoj, Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe. Predsjedanje traje šest mjeseci i završava 21. ... Detaljnije »

1110956_77871752 400x200

Izvještaj o aktivnostima građana na aplikaciji e-Savjetovanja

Na održanoj 96. sjednici Vlade Republike Hrvatske 17. svibnja 2018.g. usvojeno je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017.g. Izvješće je pripremljeno sukladno mjerama u ... Detaljnije »

1195995_44850378 400x200

Inovacije: Šansa da Europa oblikuje vlastitu budućnost

Europska komisija je 15. svibnja 2018.g. u Bruxellesu predstavila vlastiti doprinos neformalnom sastanku europskih lidera na temu inovacija. Sastanak će se održati 16. svibnja 2018. godine u Sofiji, a Komisija će na njemu zagovarati konkretne ... Detaljnije »

ljudi400x200

Sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 15. svibnja 2018. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018.g. Prihvatljivi ... Detaljnije »

AGRO 4_400x200

Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o Mreži za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede provodi javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o Mreži za ruralni razvoj. Ovim se Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj uređuje provedba Mjere 20 „Tehnička pomoć“, podmjere 20.2 „Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže“ ... Detaljnije »

pojmovnik

Izmijenjen Plan objave natječaja za Program ruralnog razvoja RH

Objavljena je treća izmjena Plana objave natječaja za 2018.g. za Program ruralnog razvoja RH. Izmijene se odnose na promjenu roka objave onih natječaja koji su trebali biti objavljeni u ožujku i travnju 2018.g. Prema izmijenjenom Planu, ... Detaljnije »