Decentralizirane agencije

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (Community Plant Variety Office) jamči prava intelektualnog vlasništva osiguravajući zaštitu diljem Zajednice za nove biljne vrste. Prije tog sustava zaštite, ako je tko htio zaštititi svoje industrijsko pravo vezano uz ... Detaljnije »

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Translation Centre for the Bodies of the European Union) obavlja poslove prevođenja za druge agencije i institucije Unije s kojima sklapa ugovore o djelu, ali pomaže i drugim tijelima ... Detaljnije »

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market) registrira zaštitne znakove, a u budućnosti i dizajn za područje cijele Unije. Ured primjenjuje jedinstvena europska pravila na zaštitne znakove čime osigurava ... Detaljnije »

Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)

Europska zaklada za stručnu izobrazbu (European Training Foundation) je osnovana radi podrške reformama strukovne izobrazbe u zemljama partnerima u sklopu programa EU kao što su MEDA, PHARE, TACIS, te radi prijenosa iskustva EU u području ... Detaljnije »

Europska agencija za željeznice (ERA)

Europska agencija za željeznice (European Railway Agency) kao svoj glavni zadatak ima uspostavu zajedničkih tehničkih i radnih pravila koja će uskladiti rad svih nacionalnih željeznica unutar Europske unije. Agencija je također dužna osmisliti i predložiti ... Detaljnije »

Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)

Cilj je Europske agencije za sigurnost mreža i podataka (European Network and Information Security Agency) pomoći institucijama Europske unije, državama članicama i poslovnoj zajednici da prepoznaju probleme vezane uz sigurnost podataka i pronađu primjerena rješenja ... Detaljnije »