Decentralizirane agencije

Europska jedinica za pravosudnu suradnju (EUROJUST)

Svrha EUROJUST-a (The European Union’s Judicial Cooperation Unit) je omogućavanje efikasnog otkrivanja i procesuiranja počinitelja kaznenih dijela organiziranog kriminala koji prelazi državne granice na teritoriju svih država članica. Osnovni ciljevi Eurojusta su: poticanje i poboljšavanje ... Detaljnije »

Europski policijski fakultet (CEPOL)

Misija Europskog policijskog fakulteta (European Police College) je međunarodna edukacija i obuka policijskih službenika te optimizacija suradnje između relevantnih nacionalnih institucija i organizacija. CEPOL teži razvoju integriranog EU pristupa međudržavnim problemima država članica EU-a u ... Detaljnije »

Europski satelitski centar (EUSC)

Satelitski centar Europske unije (European Union Satellite Centre) kao svoj zadatak ima pružanje podrške političkim institucijama EU pri donošenju odluka u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Pomoć pruža istraživanjem i analizom informacija proizašlih prvenstveno ... Detaljnije »

Europska obrambena agencija (EDA)

Europska obrambena agencija (European Defence Agency) osnovana je s ciljem koordinacije između država članica, posebno u nastojanjima za poboljšanjem postojećih obrambenih kapaciteta te radi snaženja europske vojne suradnje i podrške ukupnom razvoju Europske sigurnosne i ... Detaljnije »

Europski institut za sigurnosne studije (ISS)

Europski institut za sigurnosne studije (European Union Institute for Security Studies) osnovan je radi pružanja pomoći pri kreiranju zajedničke sigurnosne politike, putem poticanja strateških rasprava i sustavnog promicanja interesa Unije u kontekstu drugoga stupa današnje ... Detaljnije »

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (European Food Safety Authority) neovisno je i stručno savjetovalište o svim pitanjima s neposrednom ili posrednom vezom sa sigurnošću prehrambenih proizvoda. Ustrojena je kao neovisno tijelo sa širokim ovlastima ... Detaljnije »