Decentralizirane agencije

Europska agencija za nadzor banaka (EBA)

Europsko bankovno tijelo  (European Banking Authority) ima funkciju očuvanja stabilnosti financijskog sustava, transparentnosti tržišta i financijskih proizvoda te zaštite štediša i investitora. Djelokrug bankovnog tijela seže od regulatorne arbitraže i jamstva polja ravnopravnosti do savjetovanja ... Detaljnije »

Europski ured za azil (EASO)

Europski azilni ured za potporu (European Asylum Support Office) je agencija Europske unije koja igra glavnu ulogu u uspostavi zajedničkog europskog sustava azila. Glavni cilj ovog ureda je potpora jačanju praktične suradnje zemalja članica po ... Detaljnije »

Europska agencija za upravljanje velikim IT sustavima (IT AGENCY)

Europska agencija za operativno upravljanje velikim IT sistemima u području slobode, sigurnosti i pravde (European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice) upravlja sustavom EURODAC ... Detaljnije »

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications) je ustvari vijeće nacionalnih regulatornih tijela za elektroničke komunikacije (u Hrvatskoj je to HAKOM). BEREC je osnovan s ciljem promicanja dosljedne implementacije ... Detaljnije »

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Agencija za suradnju energetskih regulatora (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) osigurava da načela jedinstvenog EU tržišta funkcioniraju kod trgovine i distribucije obnovljivih i neobnovljivih izvora energije. Ona pomaže nacionalnim regulatornim tijelima (u Hrvatskoj ... Detaljnije »

Europski policijski ured (EUROPOL)

Europski policijski ured (European Police Office) koordinira policijsku suradnju država članica u područjima prevencije i borbe protiv oblika organiziranog međunarodnog kriminala, što se osobito odnosi na: preprodaju droga, ilegalne imigrantske mreže, preprodaju ukradenih vozila, trgovinu ... Detaljnije »