Izvršne agencije

Izvršna agencija za trans-europske prometne mreže (TEN-T EA)

Izvršna agencija za trans-europske prometne mreže (Trans-European Transport Network Executive Agency) osigurava tehničku i financijsku podršku za upravljanje TEN-T programom. Uspostava trans-europske transportne mreže će biti od koristi svim građanima EU zato što će omogućiti ... Detaljnije »

Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Izvršna agencija za istraživanje (Research Executive Agency) je zadužena za evaluacije prijedloga i upravljanje projektima u sklopu okvirnog programa 7 (FP7). Između ostaloga, agencija upravlja sljedećim zadacima: Marie Curie stipendiranje i slične nagrade, financiranje specifičnih ... Detaljnije »

Izvršna agencija za zdravlje i potrošače (EAHC)

Izvršna agencija za zdravlje i potrošače (Executive Agency for Health and Consumers) pruža profesionalnu uslugu u obavljanju poslova i aktivnosti iz područja zdravstva, zaštite potrošača te treninga za sigurniju hranu. Web stranica: ec.europa.eu/eahc

Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (EACI)

Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (European Agency for Competitiveness and Innovation) djeluje na područjima energetike, transporta, okoliša, konkurentnosti i inovacija, te upravlja provedbom sljedećih programa: Inteligentna energija, Marko Polo, Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe ... Detaljnije »

Europsko istraživačko vijeće (ERC)

Europsko istraživačko vijeće (European Research Council) dio je okvirnog programa 7 (FP7 IDEAS), a osnovano je od strane Europske Komisije kao potpora istraživanjima s ukupnim proračunom od 7,5 milijardi eura za razdoblje 2007-2013. Glavni cilj ... Detaljnije »

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) je odgovorna za upravljanje programima Europske unije u području obrazovanja, kulture i audiovizualne politike. Agencija u cijelosti upravlja i nadgleda sedam ... Detaljnije »