Decentralizirane agencije

Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)

Europska zaklada za stručnu izobrazbu (European Training Foundation) je osnovana radi podrške reformama strukovne izobrazbe u zemljama partnerima u sklopu programa EU kao što su MEDA, PHARE, TACIS, te radi prijenosa iskustva EU u području ... Detaljnije »

Europska agencija za željeznice (ERA)

Europska agencija za željeznice (European Railway Agency) kao svoj glavni zadatak ima uspostavu zajedničkih tehničkih i radnih pravila koja će uskladiti rad svih nacionalnih željeznica unutar Europske unije. Agencija je također dužna osmisliti i predložiti ... Detaljnije »

Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)

Cilj je Europske agencije za sigurnost mreža i podataka (European Network and Information Security Agency) pomoći institucijama Europske unije, državama članicama i poslovnoj zajednici da prepoznaju probleme vezane uz sigurnost podataka i pronađu primjerena rješenja ... Detaljnije »

Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) informativna je agencija koja prikuplja i obrađuje pouzdane, objektivne i usporedive podatke o fenomenu droga i ovisnosti o ... Detaljnije »

Europska agencija za lijekove (EMA)

Glavni je zadatak Europske agencije za lijekove (European Medicines Agency) zaštita i unapređenje zdravlja ljudi i životinja nadzorom nad lijekovima koji se koriste u medicinske i veterinarske svrhe. Jedna od najvažnijih aktivnosti  je nadzor nad ... Detaljnije »

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (FRONTEX)

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders) koordinira operativnu suradnju država članica u upravljanju vanjskim granicama; pomaže ... Detaljnije »