Decentralizirane agencije

Europska obrambena agencija (EDA)

Europska obrambena agencija (European Defence Agency) osnovana je s ciljem koordinacije između država članica, posebno u nastojanjima za poboljšanjem postojećih obrambenih kapaciteta te radi snaženja europske vojne suradnje i podrške ukupnom razvoju Europske sigurnosne i ... Detaljnije »

Europski institut za sigurnosne studije (ISS)

Europski institut za sigurnosne studije (European Union Institute for Security Studies) osnovan je radi pružanja pomoći pri kreiranju zajedničke sigurnosne politike, putem poticanja strateških rasprava i sustavnog promicanja interesa Unije u kontekstu drugoga stupa današnje ... Detaljnije »

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (European Food Safety Authority) neovisno je i stručno savjetovalište o svim pitanjima s neposrednom ili posrednom vezom sa sigurnošću prehrambenih proizvoda. Ustrojena je kao neovisno tijelo sa širokim ovlastima ... Detaljnije »

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (Community Plant Variety Office) jamči prava intelektualnog vlasništva osiguravajući zaštitu diljem Zajednice za nove biljne vrste. Prije tog sustava zaštite, ako je tko htio zaštititi svoje industrijsko pravo vezano uz ... Detaljnije »

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Translation Centre for the Bodies of the European Union) obavlja poslove prevođenja za druge agencije i institucije Unije s kojima sklapa ugovore o djelu, ali pomaže i drugim tijelima ... Detaljnije »

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market) registrira zaštitne znakove, a u budućnosti i dizajn za područje cijele Unije. Ured primjenjuje jedinstvena europska pravila na zaštitne znakove čime osigurava ... Detaljnije »