Decentralizirane agencije

Europska agencija za globalni navigacijski satelitski sustav (GSA)

Europska agencija za GNSS (European GNSS Agency) upravlja nizom aktivnosti na području europskog satelitskog pozicioniranja i navigacijskih programa (uključujući Galileo i EGNOS). Agencija osigurava da se europski satelitski sustav uspješno komercijalizira i eksploatira, te da ... Detaljnije »

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofund)

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) je uspostavljena kako bi doprinijeo planiranju i razvoju boljih uvjeta života i rada u Europi. Fond vladama, ... Detaljnije »

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)

Misija Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control) jest jačanje obrane od infektivnih bolesti, poput gripe, SARS-a i HIV-a odnosno AIDS-a. Centar surađuje s nacionalnim tijelima kako bi ... Detaljnije »

Europska agencija za nadzor banaka (EBA)

Europsko bankovno tijelo  (European Banking Authority) ima funkciju očuvanja stabilnosti financijskog sustava, transparentnosti tržišta i financijskih proizvoda te zaštite štediša i investitora. Djelokrug bankovnog tijela seže od regulatorne arbitraže i jamstva polja ravnopravnosti do savjetovanja ... Detaljnije »

Europski ured za azil (EASO)

Europski azilni ured za potporu (European Asylum Support Office) je agencija Europske unije koja igra glavnu ulogu u uspostavi zajedničkog europskog sustava azila. Glavni cilj ovog ureda je potpora jačanju praktične suradnje zemalja članica po ... Detaljnije »

Europska agencija za upravljanje velikim IT sustavima (IT AGENCY)

Europska agencija za operativno upravljanje velikim IT sistemima u području slobode, sigurnosti i pravde (European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice) upravlja sustavom EURODAC ... Detaljnije »