Decentralizirane agencije

Europska agencija za nadzor osiguranja i mirovinskoga osiguranja (EIOPA)

Europska agencija za nadzor osiguranja i mirovinskoga osiguranja (European Insurance and Occupational Pensions Authority) kao glavnu zadaću ima potporu stabilnosti financijskog sustava. Ona također osigurava transparentnost tržišta i financijskih proizvoda, te zaštitu korisnika mirovinskog i ... Detaljnije »

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Europski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology) je neovisno tijelo EU koje prikuplja najbolje znanstvene, poslovne i obrazovne resurse kako bi ojačao inovacijski kapacitet Unije. Cilj instituta je adaptacija na ... Detaljnije »

Europska agencija za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA)

Europska agencija za vrijednosne papire i tržište kapitala (European Securities and Markets Authority) nezavisna je institucija koja doprinosi očuvanju stabilnosti europskog financijskog sustava kroz unapređenje zaštite investitora te osiguravanje integriteta, transparentnosti, efikasnosti i urednog funkcioniranja ... Detaljnije »

Europska agencija za temeljna prava (FRA)

Cilj Europske agencije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights) pružanje je podrške i znanja relevantnim institucijama i tijelima na području temeljnih ljudskih prava kod implementacije EU zakonodavstva, kao i potpora članicama u ... Detaljnije »

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

Europska agencija za pomorsku sigurnost (European Maritime Safety Agency) pruža tehničku podršku i pomoć Uniji i njenim članicama u razvoju i implementaciji europskog zakonodavstva na području zaštite na moru, zagađenja s brodova i pomorske sigurnosti. ... Detaljnije »

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Europski institut za ravnopravnost spolova je agencija (European Institute for Gender Equality) je agencija koja podupire vlade zemalja članica i institucije EU (posebno Komisiju) na usvajanje dobrih praksi u području jednakosti spolova. Glavni zadaci instituta ... Detaljnije »