Aktualno

Blog: „Kako sudjelovati u izradi Uputa za prijavitelje?“
  • Objavljeno:
  • 26.10.2017.

ivana500xne--to1Kako se približava kraj godine tako nam se bliži dugo očekivani „četvrti kvartal 2017.g.“ često spominjan kad se govori o EU fondovima. Naime, indikativnim planom objave poziva u 2017.g. najveći broj poziva je predviđen baš za kraj godine što znači da bi se nacrti Uputa za prijavitelje, najvažnijeg dokumenta prilikom pripreme projekta financiranih iz EU fondova, uskoro trebali objaviti na e-Savjetovanju.

Ali što je to e-Savjetovanje?

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata. Upravo na toj aplikaciji objavljuju se nacrti Uputa za prijavitelje u kojima su definirani prihvatljivi prijavitelji, prihvatljive aktivnosti te postavljeni uvjeti koji vas mogu odmah isključiti iz procedure ako ih ne zadovoljavate. Ukoliko smatrate da se trebaju dodati pojedine aktivnosti koje nisu navedene ili da su pojedini uvjeti nepotrebni i ograničavaju potencijalne prijavitelje, sad imate priliku sudjelovati, komentirati i predlagati.

Općepoznata stvar je da potencijalni korisnici i drugi zainteresirani dionici nevoljno sudjeluju u javnim savjetovanjima o pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava, a izjave o namještenim pozivima i procedurama samo vas još više odbijaju od uključivanja, a time vam se umanjuju šansu za dobivanje sredstava i za kreiranje pravila koje će vam omogućiti prijavu projekata za financiranje kvalitetnih i potrebnih investicija.

Ali idemo ovaj put izbjeći situaciju objave poziva nakon čega ćemo prigovarati kako nisu dobro definirali prihvatljive prijavitelje ili kako je pojedini trošak neophodan za provedbu projekta, a tijelo koje je pisalo Upute za prijavitelje nije ga uključilo u listu prihvatljivih troškova.

Reagirajte na vrijeme te svojim komentarima sudjelujte u kreiranju što boljih Uputa za prijavitelje koje će biti prilagođene vašim potrebama odnosno potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava.

Autor: Ivana Rukavina Halilagić