AGENCIJE EU

 

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije obavljaju tehničke, znanstvene ili upravljačke poslove kojima institucijama EU-a pomažu pri oblikovanju i provedbi politika. Osim toga podupiru suradnju EU-a i nacionalnih vlasti udruživanjem tehničkih i stručnih znanja institucija EU-a i nacionalnih tijela. Decentralizirane agencije osnivaju se na neodređeno razdoblje, a smještene su diljem EU-a.

Više o svakoj agenciji pročitajte ovdje.

 

Agencije i tijela EUROATOM-a

Navedena tijela su formirana kako bi podupirala ciljeve Europske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM) koji uključuju koordinaciju istraživačkih programa zemalja članica na području mirnodopske uporabe nuklearne energije, pružanje znanja, infrastrukture i financiranja za nuklearnu energiju te promicanje održivosti i sigurnosti opskrbe atomskom energijom.

Više o svakoj agenciji pročitajte ovdje.

 

Izvršne agencije

Izvršne agencije su tijela koja su uspostavljena na fiksni period, a povjereni su im određeni zadaci povezani s upravljanjem programima Unije.

Više o svakoj agenciji pročitajte ovdje.

 

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) smješten u Mađarskoj neovisno je tijelo EU-a kojim se okupljanjem najboljih znanstvenih, poslovnih i obrazovnih resursa želi poduprijeti europska sposobnost razvijanja novih tehnologija.

 

Agencije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike