Agencija fuzija za energiju (F4E)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Agencija fuzija za energiju (Fusion for Energy) je uspostavljena kako bi upravljala europskim doprinosom ITER-u, međunarodnom projektu za fuzijsku energiju.

Jedan od glavnih zadataka ove agencije je suradnja s europskim organizacijama na području industrije i istraživanja kako bi se razvio širok spektar visokotehnoloških komponenti za projekt ITER.

Web stranica: fusionforenergy.europa.eu