Aktualno

Zanimljiva eSavjetovanja za tijela javne uprave!
  • Objavljeno:
  • 11.06.2018.

U aplikaciji e-savjetovanje trenutno teče postupak zaprimanja komentara za dva dokumenta od velike važnosti za korisnike EU fondova.

Od 6. lipnja do 20. lipnja traje savjetovanje za Prijedlog zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći. Svrha je zakona omogućiti ravnopravno sudjelovanje tijela javne uprave u provedbi dva instrumenta Europske unije: Twinning i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange). Twinning instrument za institucionalnu suradnju služi državama članicama Europske unije u pružanju pomoći državama partnerima pri izgradnji i jačanju administrativnih kapaciteta njihove javne uprave s ciljem prijenosa znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine Europske unije ili njihovom pripremom za članstvo u EU. TAIEX je kratkoročni instrument Europske unije za tehničku pomoć, razmjenu informacija i iskustava u primjeni i provedbi pravne stečevine i politika Europske unije u svrhu izgradnje i jačanja administrativnih kapaciteta tijela javne uprave država korisnica ovog instrumenta. Zakonom se uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije koje provode tijela javne uprave te projekata tehničke pomoći i način sudjelovanja te prava i obveze stručnjaka u tim projektima. Savjetovanju možete pristupiti na poveznici.

Od 7. lipnja do 7. srpnja u tijeku je savjetovanje o Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“. Predmet poziva jest ulaganje u širokopojasnu infrastrukturu sljedeće generacije (NGN) u područjima bez širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. “bijela područja” mreža sljedeće generacije). Cilj Poziva jest povećati nacionalnu pokrivenost širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine. Ukupna alokacija u okviru ovoga Poziva jest 1.100.000.000,00 HRK. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Savjetovanju možete pristupiti na poveznici.